Dividenda na akcii České spořitelny se oproti loňsku zvýšila

Akcionáři na valné hromadě České spořitelny odhlasovali rozdělení zisku za minulý rok a schválili hrubou dividendu na akcii (prioritní i kmenovou) ve výši 75 Kč. Celkově bude na dividendách letos vyplaceno 11,4 mld. Kč. 

Výši hrubé dividendy se oproti minulému roku opět zvýšila. V letech 2009 – 2011 činila 30 Kč, v roce 2012 byla 50 Kč a za rok 2013 byla schválena ve výši 60 Kč.

Daň z nemovitých věcí: Čekejte složenku ve schránce. Příští rok půjde zaplatit přes SIPO Služební zákon: Státní úředníci si za první dva týdny nemoci polepší