Čtyři emise zmizí od září z oficiálního trhu pražské burzy

Burza cenných papírů Praha plánuje ke dni 1. 9. 2008 vyloučit z obchodování na oficiálním regulovaném trhu následující čtyři emise:

Nesplňují totiž podmínku minimálního obchodování nezbytnou pro setrvání na oficiálním trhu burzy, kterou je uskutečnění obchodů za uplynulé 3 měsíce v průměrném objemu alespoň 1000 Kč/den. Tato podmínka může být splněna i na jiném regulovaném trhu EU.

Posledním dnem, kdy budou tyto emise na oficiálním regulovaném trhu burzy obchodovány, je 29. srpen 2008.

Zdroj: BCPP

V létě zůstane inflace vysoká, klesat začne až v závěru roku Se silnou korunou se můžeme rozloučit