ČSOB vzrostl zist o 19 %

Skupina ČSOB vykázala za první pololetí letošního roku zisk ve výši 6,1 mld. Kč. Meziročně tak vzrostl bez vlivu jednorázových položek o 19 % a banka dosáhla historicky nejlepších pololetních výsledků.

Více než polovinu (55 %) provozního zisku tvořily úrokové marže, které meziročně přidaly o 9 % více. Rychleji rostly příjmy z poplatků a provizí (+11 %), což banka vysvětluje nárůstem obchodní činnosti – zejména podílových fondů a půjček.

Zdroj a více informací: Tisková zpráva ČSOB.

Česko plánuje do roku 2009 zprovoznit 256 km nových dálnic ČNB ponechala úrokové sazby beze změny