Hlavní navigace

Skupina ČSOB vykázala za 1. pololetí 2006 zisk ve výši 6,1 miliardy Kč. Udržitelný zisk vzrostl o 19 %

ČSOB vykázala čistý zisk za 1. pololetí roku 2006 rozdělitelný akcionářům ve výši 6 074 mil. Kč. Bez čistého výnosu 625 mil. Kč z prodeje nemovitostí v centru Prahy a loňského výnosu z uznání splátky Slovenské Inkasní, vzrostl udržitelný zisk v 1. pololetí roku 2006 meziročně o 19 %.

Sdílet

  • Konsolidovaný čistý zisk rozdělitelný akcionářům ČSOB činí 6 074 mil. Kč (včetně čistého výnosu 6522 mil. Kč z prodeje portfolia nemovitostí).
  • Čistý zisk z obchodní činnosti (po vyloučení vlivu jednorázových položek) meziročně vzrostl o 19%.
  • Je to vůbec nejlepší pololetní výsledek v historii ČSOB, který vyjadřuje silnou pozici ČSOB ve všech obchodních segmentech. Obchodních příležitostí na českém i slovenském trhu vrchovatě využili všichni členové naší Skupiny – ČSOB Banka, Poštovní spořitelna, ČSOB AM (ČR a SR), Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing (ČR a SR), ČSOB Factoring (ČR a SR) a penzijní fondy.
  • Ukazatel poměru nákladů k výnosům (bez jednorázových položek) poklesl meziročně z 56,1% na 51,0%.
  • Obchodní úvěry vzrostly v prvním pololetí o 34,9 mld. Kč, přičemž objemy jednotlivých částí úvěrového portfolia rostly takto: +8,4 mld. Kč hypotéky fyzickým osobám, +3,1 mld. Kč úvěry ze stavebního spoření fyzickým osobám, +1,9 mld. Kč spotřební úvěry, +6,5 mld. Kč úvěry pro malé a střední podniky, +10,5 mld. Kč úvěry pro velké firmy a +3,1 mld. Kč leasing.
  • Růst vkladů a aktiv pod správou byl velmi silný: 21,5 mld. Kč v prvním pololetí, přičemž aktiva v podílových fondech ČSOB/KBC a ve správě společnosti ČSOB AM vzrostla o 5,2 mld. Kč, aktiva v penzijních fondech vzrostla o 1,7 mld. Kč a vklady o 12,1 mld. Kč.

„Jsme v čele flotily a stanovujeme nové směry, nevezeme se pouze pasivně na vlnách rostoucí české ekonomiky. Rozmanitost naší Skupiny, nedávné akvizice, inovované portfolio bankopojistných produktů a náš závazek směrem k ještě lepšímu poradenství retailovým a SME klientům, nám umožnily dále posílit naše tržní pozice. Kromě toho jsem si jistý, že nová struktura řízení společnosti dále podpoří naše aktivity v bankopojištění.“ řekl P a v e l K a v á n e k, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB.

Celkové provozní výnosy ČSOB činily v 1. pololetí roku 2006 15 521 mil. Kč a po odečtení výnosů z prodeje portfolia nemovitostí činily 14 546 mil. Kč., což je o 14 % více než bylo dosaženo ve stejném pololetí před rokem.

Čistý výnos z produktů s úrokovou marží, který představoval 55 % veškerého provozního zisku v prvním pololetí, vzrostl o 9 % díky růstu objemu jak úvěrů, tak vkladů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 11 % a lze jej plně vysvětlit nárůstem obchodní činnosti, zvláště v podílových fondech a půjčkách, a nikoliv vyššími cenami služeb. Ceny služeb zůstávají stabilní již více než 2 roky. Silný růst čistého výnosu z obchodování o 42 % lze připsat prodejům sofistikovanějších produktů, jako jsou deriváty, s vyššími maržemi.

Celkové provozní náklady v 1. pololetí roku 2006 činily 7 532 mil. Kč, po odečtení nákladů na jednorázový prodej nemovitostí dosáhly 7 415 mil. Kč, což znamená nárůst o 1 % oproti předchozímu roku.

Vývoj provozních nákladů je tedy plochý, pod mírou inflace v české ekonomice. Je to výsledek přísné kontroly nákladů. Personální náklady vzrostly o 3 % z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců ze získaných společností. Všeobecné administrativní náklady bez mimořádné položky, poklesly o 1 % ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce.

Celkový objem spravovaných aktiv a vkladů vzrostl meziročně o 9 % na 624,5 mld. Kč ke konci 1. pololetí roku 2006.

Nejrychleji rostoucími položkami byly podílové fondy a AM (+14 %) a penzijní fondy (+49 %). Mezi podílovými fondy se dařilo zejména zajištěným fondům. Nové prodeje zajištěných fondů překročily 7 mld Kč. během prvního pololetí díky vysoké úrovni know how a silné distribuci.

Celkové obchodní úvěry Skupiny vzrostly meziročně o 32 % na 273 mld. Kč ke konci 1. pololetí roku 2006.

V české části Skupiny ČSOB rostly všechny druhy úvěrů vysokým tempem: hypotéky fyzickým osobám (+43 %), úvěry ze stavebního spoření fyzických osob (+32 %), spotřební úvěry (+64 %), leasing (+17%), úvěry malým a středním podnikům (+47 %) a úvěry velkým firmám (+24 %). Také úvěry na Slovensku vzrostly ve všech segmentech – celkově o 35 %, hlavně díky růstu hypoték o 210 %, růstu leasingu o 26 % a korporátního segmentu o 22 %.

Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Nekvalitní úvěry (více než 90 dní po splatnosti) činí jen 1,6 % hrubého objemu úvěrů a koeficient úvěrových ztrát Skupiny činí jen 0,01 %.

Vedle organického růstu, podnikla ČSOB dvě důležité akvizice. V dubnu ČSOB navýšila svůj podíl ve faktoringové společnosti O.B. HELER z 5O % na 100 %. Tím zároveň navýšila nepřímý podíl ve slovenské společnosti O.B. HELLER Factoring na 100 %. V dubnu pak přejmenovala obě společnosti na ČSOB Factoring (ČR a SR). V červnu získala ČSOB Zemský penzijní fond (ZPF) se 14 000 klienty. Akvizice ZPF následovala po loňské akvizici Hornického PF Ostrava (jehož spojení s penzijním fondem Progres je naplánováno na leden 2007) s více než 19 000 klienty.

Společnost Fitch Ratings zvýšila v dubnu roku 2006 individuální rating ČSOB z C na B/C v reakci na posílení bankovní franšízy ČSOB, její čistou bilanci a dobrou historii působení jako dobře řízené instituce, s konzervativním přístupem k riziku. Ratingy od Moody’s a Capital Intelligence jsou na nejvyšší možné úrovni dosažitelné v České republice.

Činnost ČSOB byla oceněna v několika soutěžích. V soutěži Zlatá koruna 2006 získala ČSOB 9 medailí, z toho 3 zlaté, a stala se tak nejúspěšnější finanční skupinou v ČR. ČSOB rovněž získala, již po sedmé v řadě, JPMorgan Chase Quality Recognition Award. Tato cena byla udělena za rychlý, přesný a bezchybný mezinárodní platební styk pro klienty ČSOB.

Úspěšná expanze – docílená organickým růstem i akvizicemi – zvýšila celková aktiva o 11 % v první polovině roku 2006 a způsobila, že se poměr kapitálové přiměřenosti ČSOB („CAD“) přiblížil k hranici 9,0 %, a tedy k minimální úrovni požadované regulačními předpisy. Pokud by tento trend pokračoval a banka by využívala tržních příležitostí, znamenalo by to nutnost zvýšit kapitál banky.

Vzhledem k tomu, že český bankovní sektor již prokázal, že je standardní a dobře stabilizovanou součástí hospodářství EU, není nijak zvlášť zapotřebí udržovat velký kapitálový polštář v žádné z místních konkurenčních bank. KBC Group, mateřská společnost ČSOB, naopak potvrdila, že je připravena v rámci Střední Evropy přesunout kapitál odpovídající aktuálním tržním příležitostem do příslušné země.

Na základě takovéto optimalizace kapitálu vycházející z tržních příležitostí poskytne KBC Group své bankovní dceřiné společnosti dodatečný kapitálový polštář ve výši 12 miliard Kč ve formě dlouhodobé (desetileté) podřízené půjčky vydané společností KBC Dublin. Její první tranše ve výši 4 miliard Kč bude realizována v září 2006, zbývajících 8 miliard Kč navýší kapitálovou základnu ČSOB do konce roku 2007 s ohledem na obchodní rozvoj.

Vydání podřízené půjčky6 je pružný způsob navýšení Tier 2 („doplňkového“) kapitálu, a tedy kapitálové přiměřenosti banky na úroveň adekvátní jak potřebám půjčování tak regulatorním požadavkům. Okamžité poskytnutí kapitálového polštáře dokazuje dlouhodobé strategické odhodlání společnosti KBC Group vůči ČSOB, největšímu členovi její středoevropské divize (Central European Division).

Více podrobností naleznete v prezentaci za 1. pololetí roku 2006 na www.csob.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).