Hlavní navigace

ČOI: Pozor na zařízení upravující vodu. Dělá z pitné nevhodnou ke konzumaci

Gabriela Hájková

Česká obchodní inspekce (ČOI) varuje před nabídkami rozboru pitné vody, které se poslední dobou objevují ve schránkách spotřebitelů. Lidé, kteří tuto nabídku využijí, si k sobě domů pozvou neznámou osobu, která je promyšleným způsobem, známým z předváděcích akcí, začne lákat k nákupu předraženého výrobku na údajně zázračné zlepšení kvality pitné vody, uvádí zpráva ČOI, podle které inspekce zakázala další distribuci a prodej tohoto výrobku Aqua Pro, udělila distributorovi pokutu a nařídila stažení výrobku z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů kvůli tomu, že má z pitné vody dělat vodu k pití nevhodnou.

Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu zajistil výrobek (Aqua Pro serial No. T 20264 v ceně cca 25 000 Kč, který je obvykle nabízen „se slevou“ za 19 990 Kč) přímo v domácnosti spotřebitele během údajného „rozboru pitné vody“.

Z laboratorního rozboru vody upravené tímto zařízením vyplývá, že přístroj snížil obsah vápníku (Ca) v pitné vodě o 97,6 %, a hořčíku (Mg) o 97,8 %.  Obsah rozpuštěných látek ve vodě upravené zařízením Aqua Pro je tak o 90 mg/l nižší než minimální limit 150 mg/l. Ve vodě upravené tímto zařízením byl zjištěn také nárůst mikrobiologického znečištění o dva řády. Hodnota pH 6,1 naměřená v takto upravené vodě je mimo rozmezí stanovené vyhl. č. 252/2004 Sb. (mezní hodnoty 6,5 – 9,5), vysvětluje dále zpráva ČOI.

Ta také konstatuje, že voda upravená přístrojem Aqua Pro může představovat zvýšené zdravotní riziko z těchto důvodů:

  • voda s nízkým obsahem minerálních látek (pod 100) přispívá k vyšším ztrátám některých esenciálních prvků z organismu a může narušit minerálově vodní hospodářství organismu
  • důsledkem používání je kyselejší a měkčí pitná voda (tj. s nižším obsahem Ca a Mg), může být vyšší úmrtnost nejen na cerebrovaskulámí (mozkově-cévní), ale především na kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění
  • kyselejší voda a její pravidelné používání může vést k posunu pH vnitřního prostředí organismu do kyselejší oblasti, kyselejší prostředí v organismu má za následek vyšší ztráty vápníku, hořčíku a dalších prvků moči
  • voda s vysokým obsahem bakterií je potenciálním zdrojem nepříjemných až nebezpečných alimentárních onemocnění.

Převzato ze zprávy ČOI.

Z hlediska hygienických limitů vyhlášky č. 409/2005 Sb., ani vyhl. č. 252/2004 Sb., tedy takto upravená voda nemá charakter vody pitné.

Našli jste v článku chybu?