Hlavní navigace

Brexit ovlivnil způsob vracení DPH mezi ČR a Spojeným královstvím. Jak se nyní postupuje?

Sdílet

Gabriela Hájková 19. 5. 2021

Spojené  království  Velké Británie  a  Severního  Irska  vystoupilo k 1. únoru 2020 z Evropské  unie. Dohoda o vystoupení stanovila přechodné období, od jehož konce (k 31. 12. 2020) se na Spojené království a ve Spojeném království nepoužívá Směrnice Rady 2008/9/ES2. To znamená, že při vracení  DPH  osobám  povinným  k dani usazeným ve  Spojeném království je v případě plnění uskutečněných po 1. 1. 2021 nutno postupovat podle Třinácté směrnice Rady (86/560/EHS) ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu.

Výjimkou je pouze pořízení (nákup, dovoz) zboží v ČR osobou povinnou k dani, která je usazena v Severním Irsku a má přiděleno DIČ pro účely DPH s předponou XI, kdy je nadále postupováno dle Směrnice Rady 2008/9/ES.

Třináctá  směrnice  byla  v ČR přitom transponována  do  ustanovení §  83 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Daň se v ČR podle finanční správy vrací v souladu s čl. 2 odst. 2 Třinácté směrnice na základě principu vzájemnosti (poskytnutí srovnatelných výhod). Princip vzájemnosti je mezi ČR a Spojeným královstvím naplněn na základě faktického vracení DPH subjektům z druhé země.

Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem pobytu na území Spojeného království , která  nemá provozovnu  na  území  EU tedy může  od  1. 1.  2021 uplatnit  nárok  na  vrácení  daně za přijaté zdanitelné plnění s místem plnění v ČR podle ustanovení § 83 zákona o DPH.

Nárok  na  vrácení  daně  může  zahraniční  osoba  povinná  k dani  uplatnit,  pokud  v období, za které žádá o vrácení daně, v ČR neuskutečňuje jiná než tato plnění:

  • dovoz zboží,
  • plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,
  • plnění podle § 69 – osvobozené poskytnutí služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží,
  • plnění, u něhož jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, pro které je plnění poskytnuto, nebo
  • poskytnutí služby, na kterou se použije zvláštní režim jednoho správního místa.

Nárok na vrácení daně může být zahraniční osobou povinnou k dani uplatněn u zboží a služeb za obdobných  podmínek,  za  nichž  může  být  plátcem  uplatněn  nárok  na odpočet  daně. Tato podmínka se nevztahuje na vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané služby, na kterou byl použit zvláštní režim jednoho správního místa, vysvětluje Generální finanční ředitelství ve své zprávě.

Další podrobnosti k problematice najdete na webu finanční správy.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).