Hlavní navigace

AKTUALIZOVÁNO: AXA nabídne dvanáct nových možností pro zdravotní připojištění

Sdílet

Gabriela Hájková 26. 3. 2012

AXA životní pojišťovna nabídne od dubna klientům dvanáct nových alternativ zdravotního připojištění. V nabídce najdete například Milionové pojištění s výplatou částky v případě, že stupeň tělesného postižení dosáhl 50 %. Výplata tedy není odstupňována podle rozsahu poškození. 

Dále pojišťovna nabízí připojištění rekonvalescence, kde dostanete vyplaceno plnění podle počtu dní předchozí hospitalizace. Pojistit lze také případ chirurgického zákroku, po němž následuje jednorázová výplata. Pojišťovna v rámci úrazového pojištění zkrátila dobu nezbytného léčení na 7 dní (pro všechny typy úrazů) a rozšířila pojistné podmínky pro případ invalidity nad zákonný rámec. Vznikl tak 4. stupeň invalidity, který je kombinací 3. stupně invalidity s přiznáním zákonného příspěvku na péči pro stupeň závislosti III nebo IV.

Milionové pojištění

 • modifikace současného připojištění trvalých následků úrazu,
 • nabízeno ve dvou variantách pojistných částek: jeden nebo dva miliony korun,
 • výplata zvolené pojistné částky bez ohledu na konkrétní stupeň poškození, pokud stupeň tělesného poškození dosáhl minimálně 50 %.

Nová připojištění hospitalizace

Modifikace současně nabízených produktů této kategorie nabízena ve čtyřech variantách:

 • Připojištění denní dávky pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu a nemoci / pouze následkem úrazu.
 • Připojištění denní dávky pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu a nemoci / pouze následkem úrazu s progresivním plněním

Hlavní odlišností oproti stávajícím produktům hospitalizace:

 • výplata zvýšeného pojistného plnění ve výši dalšího jednonásobku pojistné částky v případě pobytu na jednotce intenzivní péče (JIP) v délce maximálně do 90 dní strávených na JIP,
 • výplata dvojnásobného plnění za hospitalizaci pojištěného dítěte nejvýše do 6-ti let věku,
 • v případě variant s progresivním plněním je vypláceno progresivně se zvyšující pojistné plnění za příslušný počet dní hospitalizace. 

Připojištění rekonvalescence

Nový produkt je doplňkem k připojištění hospitalizace.

 • Poskytuje prostředky určené primárně na úhradu výdajů spojených s návratem z nemocnice (např. nákup doprovodných léčebných prostředků).
 • Nabízeno ve dvou variantách – pro případ rekonvalescence následkem úrazu nebo nemoci / pro případ rekonvalescence následkem úrazu.
 • V případě sjednání tohoto připojištění je pojistná částka automaticky stanovena jako 50 % pojistné částky sjednané pro případ hospitalizace.
 • Sjednaná pojistná částka ve formě denního odškodného je vyplacena za dvojnásobný počet dnů předcházející hospitalizace.

Připojištění pro případ chirurgického zákroku

Nový produkt, podle kterého jsou chirurgickým zákrokem kromě klasické operace také drobnější zákroky prováděné bez otevřeného operačního přístupu.

 • Produkt je nabízen ve dvou variantách – pro případ chirurgického zákroku následkem úrazu nebo nemoci / pro případ chirurgického zákroku následkem úrazu.
 • Pojistná ochrana se vztahuje na podstoupení chirurgického zákroku pojištěným, kterému je v případě pojistné události vyplaceno jednorázové plnění ve výši příslušného procenta ze sjednané pojistné částky odpovídající chirurgickému zákroku dle oceňovací tabulky.

Připojištění denního odškodného

Produkt je sloučením pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu a pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení vyjmenovaných drobných úrazů.

 • Není nutné sjednávat oba tarify zvlášť, lze sloučit všechny typy úrazů v rámci nového pojištění.
 • Kratší doba nezbytného léčení úrazů, která je pro všechny úrazy sedm dní s tím, že pojistné plnění bude vyplaceno zpětně od 1. dne léčení úrazu.

Připojištění pro případ invalidity 2., 3. a 4. stupně

Rozšíření současného připojištění pro případ invalidity 3. stupně o další dva stupně.

 • Definice 2. a 3. stupně invalidity je dána zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 • Mimo tento zákonný rámec nabízen 4. stupeň, který je založen na výplatě 200% pojistné částky v případě splnění podmínky přiznání invalidity 3. stupně a současného přiznání příspěvku na péči pro stupeň závislosti III nebo IV podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Připojištění je nabízeno ve variantě s konstantním pojistným a variantě s rostoucím pojistným v závislosti na aktuálním věku pojištěného.

Zdroj: AXA životní pojišťovna

Našli jste v článku chybu?
 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).