Hlavní navigace

Akcionáři Creditas musí převést všechny akcie na banku. Protiplnění bude vyplácet ČSOB

Sdílet

Valná hromada banky Creditas rozhodla o nuceném přechodu všech akcií banky vlastněných ostatními akcionáři na společnost Creditas, jakožto hlavního akcionáře (dle ust. § 375 zákona o obchodních korporacích).

Společnost Creditas vlastní 54 809 127 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 57,64 Kč na akcii, což je 98,63 % základního kapitálu společnosti se stejným podílem na hlasovacích právech.

Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na Creditas uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práv k akciím, tak zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 75,54 Kč za jednu kmenovou akcii (..) o jmenovité hodnotě 57,64 Kč, uvádí oznámení o usnesení valné hromady.

Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem od společnosti Grant Thornton Appraisal services, který ocenil jednu akcii o jmenovité hodnotě 57,64 Kč právě na částku 75,54 Kč. Banka poskytne oprávněným osobám protiplnění (včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím společnosti) nejpozději do 45 dnů ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k akciím v příslušné evidenci cenných papírů. 

Výplatou protiplnění akcionářům byla pověřena ČSOB. Ta vyplatí prostředky na bankovní účet akcionáře sdělený ČSOB prostřednictvím banky Creditas. Pokud by nebyl ke dni přechodu akcií bankovní  účet pro výplatu protiplnění znám, vyplatí ČSOB prostředky na bankovní účet, jehož údaje je akcionář povinen pro tyto účely sdělit ČSOB do 15 kalendářních dnů ode dne přechodu akcií.

Bankovní účet pro výplatu protiplnění sdělí akcionář bance ČSOB prostřednictvím banky Creditas postupem, který je uveden v přílohách zprávy o pozvánce na valnou hromadu. Doplněn bude i přímo k usnesení.

Případné doplňující informace související s výplatou protiplnění budou zveřejňované na webu banky Creditas.

Pokud bude ke dni přechodu akcií k některým z nich zřízeno zástavní  právo, a nebude-li  do té doby znám bankovní účet pro výplatu protiplnění, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne bance ČSOB do 15 kalendářních dnů ode přechodu akcií prostřednictvím banky Creditas zástavní věřitel.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).