Spočítejte si...

Zavřít

Agrobanka: Mimořádná valná hromada dnes od 10.00

Dnes od 10.00 se koná v Praze mimořádná valná hromada Agrobanky, na níž by mělo být rozhodnuto o uvalení konkurzu na Agrobanku.

Pokud Agrobanka půjde do konkurzu, je možné, že konkurzní správce zahrne do konkurzní podstaty též část GE Money Bank na základě neplatnosti smlouvy o prodeji části Agrobanky GE Money Bank. O platnosti či neplatnosti smlouvy rozhodne soud. GE Money Bank nevidí žádný právní důvod, proč by měla být do konkurzní podstaty Agrobanky zahrnuta.

Základní úroková sazba zůstává na 2,5 % Ceny pohonných hmot v tomto týdnu stagnovaly        
Šámot Kínebub
Šámot Kínebub (neregistrovaný)
30. 3. 2007 11:12 Nový

Snad v 10.00:00,000!? Naučte se, prosím, správně čezky typograficky formátovat (datum a) čas, atd. Díky.

celé vlákno
Viz
1.
Datum
Také při psaní data se často zapomíná na mezery. Není proto nijak neobvyklé setkat se s "úsporným" formátem 24.2.2005, případně 24.února 2005. Znovu ale připomínám, že číslovky [zde řadové] jsou samostatná slova, takže i datum by se mělo psát s mezerami (24. 2. 2005, 24. února 2005). Jinak je tomu u zkráceného formátu psaného s lomítkem, kde se vynechávají nejen mezery, ale i tečky (24/2, 24/II, případně mezinárodní formát 05/02/24).
Čas
Při psaní časových údajů se někdy necháme ovlivnit angličtinou, která mezi hodiny a minuty klade dvojtečku (například 11:45 a.m.). V češtině se ale mezi hodinami a minutami namísto dvojtečky používá obyčejná tečka, přičemž dvojtečka se klade až mezi minuty a sekundy. A aby to nebylo až tak jednoduché, mezi sekundy a jejich zlomky píšeme desetinou čárku (která je ale logická, protože se jedná o desítkovou soustavu). V praxi to tedy vypadá takto:
Pořad začíná v 18.30.
Vyhrál závod v rekordním čase 5:42,03. (5 minut, 42 sekund a 3 setiny)
Hříchy pro šíleného korektora - člověk versus psaní číslovek
http://interval.cz/clanky/hrichy-pro-sileneho-korektora-clovek-versus-psani-cislovek/
http://interval.cz/clanek.asp?article=3803

2.
Píšeme-li datum, je možné vypsat měsíc slovem; pak se píše vzestupně 9. října 1999. Tento způsob je běžný v osobní a soukromé korespondenci. Údaje místa a času v datech není vhodné oddělovat čárkou x (V Praze, dne...), přestože v korespondenční praxi čárku často vidíme (možná i pod vlivem korespondence cizojazyčné). Mezi řadovou číslicí, která označuje den, a názvem měsíce by měla být mezera. Mezeru obvykle zachováváme i tehdy, když název měsíce píšeme číslicí: V Praze (dne) 31. prosince 2000; Kutná Hora 2. března 1999; Poděbrady 6. 6. 2001.

http://www.ujc.cas.cz/poradna/odpo.html#vpraze
http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm
 Milan
Milan (neregistrovaný)
30. 3. 2007 13:11 Nový

kde?

A co takhle napsat, kde se ta VH koná?