Hlavní navigace

Téměř 90 % podnikatelů už podalo Přehled o příjmech a výdajích

Hana Šebelová

Česká správa sociálního zabezpečení už obdržela 802 315 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2005. První termín podání Přehledu tak využilo 88,9 % OSVČ. Ke 30. dubnu 2006 ČSSZ evidovala celkem 901 742 OSVČ, které vykonávaly činnost.

OSVČ podávaly Přehledy osobně, poštou, prostřednictvím podatelny na papírových formulářích a přes 500 Přehledů bylo podáno elektronicky přes Portál veřejné správy.

Zdroj: TZ

Našli jste v článku chybu?