Hlavní navigace

Evropská komise prozkoumá překážky kladené při změně banky

Ondřej Antoš

Evropská komise rozhodla o zřízení expertní skupiny pro otázky mobility klientů bank. Komise reaguje na skutečnost, že klienti čelí v případě změny banky, která vede jejich běžný účet, řadě překážek a tyto překážky omezují volnou soutěž i volbu klientů. Mezi hlavní překážky patří jak různé poplatky za zrušení účtu a souvisejících služeb, tak i administrativní a technické překážky, které komplikují a prodlužují provádění změn. Na základě budoucích zjištění se bude diskutovat o opatření, jak mobilitu v evropském bankovnictví posílit pomocí legislativních i nelegislativ­ních úprav.

Zdroj: TZ

Našli jste v článku chybu?