ČSSZ zaznamenala opět přebytek na účtu sociálního pojištění

V lednu 2006 zaplatili plátci pojistného na důchodové pojištění celkem 22,8 miliard Kč, naopak na důchodových dávkách ČSSZ vyplatila cca 25,2 miliard Kč. V těchto výdajích je zahrnuta i záloha vyplacená v lednu 2006 České poště na výplaty únorových důchodů. Pokud se tedy tzv. účet důchodového pojištění o zmíněné vlivy jiných období očistí, pak byl ke konci ledna v přebytku 0,8 miliard Kč.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ČSSZ.

ING ČR zaznamenala za loňský rok výrazný nárůst zisku T-Mobile se soudí s ČTc o zaplacení 900 mil. korun