Stát hospodařil v lednu s přebytkem

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci ledna 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 79,6 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 76,2 mld. Kč a přebytek hospodaření ve výši 3,4 mld. Kč (v lednu 2005 vykázán přebytek 3,5 mld. Kč).

Zdroj: TZ

Zahraniční investor vstoupil do projektů H1.cz a Jyxo ČSOB: dokončen převod bankomatů na čipovou technologii