Další návrh na přezkoumání výběrového řízení na elektronické mýtné

Italská společnost Autostrade podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na zahájení řízení o přezkoumání výběrového řízení na elektronické mýtné. Přidala se tak k dalším vyloučeným uchazečům.

Důvodem přezkoumání průběhu a výsledku řízení jsou neoprávněné vyloučení ze soutěže, porušení zásad transparentnosti, rovného zacházení a výběr uchazeče, který nesplňuje podmínky stanovené podmínkami soutěže.

Zdroj: Tisková zpráva Autostrade

EK: Bílá kniha ve finančních službách ČSOB: Tři nové zajištěné fondy