Hlavní navigace

Společnost Autostrade podala stížnost proti průběhu a výsledku tendru na elektronické mýtné

Italská společnost Autostrade podala dnes k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve výběrovém řízení na dodavatele veřejné zakázky elektronického mýtného.

Sdílet

Důvodem podání jsou neoprávněné vyloučení ze soutěže, porušení zásad transparentnosti, rovného zacházení a výběr uchazeče, který nesplňuje podmínky stanovené podmínkami soutěže. Autostrade se tím připojuje k dalším vyloučeným uchazečům, kteří se rozhodli obrátit na ÚOHS s žádostí o přezkoumání průběhu a výsledku tohoto výběrového řízení.

Autostrade byla jedním z uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku a provozování systému elektronického mýtného („projekt výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR“). Společnost Autostrade však byla Ministerstvem dopravy ČR vyloučena z výběrového řízení bez toho, aby byla její nabídka věcně zhodnocena. Námitky, které proti svému vyloučení Autostrade předepsaným způsobem podala, ministr dopravy odmítl, přičemž některými se dokonce vůbec nezabýval. Poté, co společnost Autostrade obdržela od ministra dopravy zcela neuspokojivou odpověď na své námitky, nezbývá jiná možnost, než podat stejně jako další subjekty podnět ÚOHS k prošetření průběhu tendru a jeho výsledku.

Oficiálním důvodem pro vyloučení nabídky Autostrade z tendru bylo údajné nesplnění některých kvalifikačních a obchodních kritérií požadovaných zadavatelem. Autostrade trvá na tom, že splnila veškeré požadavky vyžadované zákony upravujícími zadávání veřejných zakázek i podmínkami tendru stanovenými v zadávací dokumentaci. Důkazy pro své tvrzení Autostrade přeložilo nejprve ministerstvu dopravy a nyní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Musíme trvat na tom, co jsme již několikrát opakovali – tedy že Autostrade splnila veškerá požadovaná kritéria tendru a její vyřazení je výsledkem svévolné interpretace zadávací dokumentace a zákona o veřejných zakázkách, říká ředitel Autostrade Group Piero Bergamini.

Společnost Autostrade vnímá nedávné rozhodnutí Úřadu o vydání předběžného opatření, kterým se až do odvolání zakazuje zadavateli veřejné zakázky uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, jako nezbytný a správný krok, který svědčí o tom, že Úřad svou roli orgánu dozoru nad přidělováním veřejných zakázek plní nestranně a rozhodně. Proto Autostrade věří, že Úřad nakonec potvrdí výhrady k uskutečněnému výběrovému řízení a uloží zadavateli, aby zrušil vyloučení nabídky Autostrade a řádně ji zhodnotil z hlediska obsahu i ceny.

Společnost Autostrade zároveň podala námitku proti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky společnosti Kapsch, neboť Autostrade má důvodné pochybnosti, zda tento uchazeč splňuje stanovená kritéria v oblasti referenčních zakázek. Také toto tvrzení dokládá Autostrade ve svém podnětu Úřadu. Autostrade rovněž připomíná, že její nabídka představuje řešení technicky identické s tím, které nabídl Kapsch, avšak za cenu o 4,5 miliardy korun nižší.

Právě výběr takové nabídky, která přináší nejlepší poměr mezi kvalitou nabízeného řešení a jeho cenou, je smyslem procesu zadávání veřejných zakázek, tak jak jej zakotvuje právo Evropské unie i České republiky. K takové soutěži však v důsledku rozhodnutí ministerstva dopravy vůbec nedošlo a vítězná nabídka tedy nebyla vybrána v souladu s principy zadávání veřejných zakázek. To významně poškozuje nejen vyloučené uchazeče tendru, ale především oprávněné zájmy občanů a daňových poplatníků v České republice. Věříme, že antimonopolní úřad konečně vnese jasno do tohoto široce diskutovaného tendru. Je velmi neobvyklé, aby si zadávací dokumentaci vyzvedlo více než sto subjektů, přihlásily se pouze čtyři a tři z nich byly vyřazeny, a to na základě velmi formalistního přístupu, připomíná Piero Bergamini.

Společnost Autostrade se nemůže zbavit podezření, že její vyloučení z výběrového řízení, podobně jako vyloučení dalších uchazečů, mohlo být vedeno nezákonnou snahou zabránit tomu, aby vítězná nabídka vzešla z plnohodnotné soutěže, v níž by byly porovnávány konkurenční nabídky jak z technického hlediska, tak z hlediska nabídkové ceny. Pokud by výběrové řízení probíhalo standardně, musela by se jeho vítězem stát firma, která má reálné zkušenosti s budováním a provozováním systémů tak komplexních, jako je elektronické mýto. To se v případě kritizované soutěže – vinou ministerstva dopravy – bohužel nestalo.

Společnost Autostrade je přesvědčena, že český stát by se špatnou prací úředníků ministerstva dopravy neměl nechat vmanipulovat do situace, kdy by jen kvůli údajnému nedostatku času měl zvolit nevyhovující řešení a podepsat nevýhodný mnohamiliardový kontrakt.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).