Míra zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí vzrostla

Předběžné výsledky Českého statisctického úřadu za 3. čtvrtletí 2005 potvrzují růst celkové zaměstnanosti, když průměrný počet zaměstnaných se proti 2. čtvrtletí roku 2005 zvýšil o 38,0 tis. osob, tj. o 0,8 procenta. Míra zaměstnanosti dosáhla 65,2 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím 2004 vzrostla o 0,8 procentního bodu.

Naopak průměrný počet nezaměstnaných osob klesl proti 2. čtvrtletí roku 2005 o 8,8 tis a počet nezaměstnaných tak dosáhl 404,6 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla ve 3. čtvrtletí 2005 podle výsledků výběrového šetření 7,8 % a proti 3. čtvrtletí 2004 se snížila o 0,4 bodu.

Zdroj: ČSÚ

ČSÚ: Stavební výroba stále roste UPC: Nová služba Chello Flex