Zaměstnavatelé, pozor na nové povinnosti od 1. 7. 2005!

1. 7. 2005 přibylo organizacím (tedy zaměstnavatelům) několik povinností, které dosud plnit nemusely. A to z toho důvodu, že s účinností od 1. července 2005 vzniká registr pojištěnců důchodového a nemocenského pojištění, který vede Česká správa sociálního zabezpečení.

Registr bude sloužit k provádění sociálního zabezpečení a plnění úkolů plynoucích z práva Evropských společenství a mezinárodních smluv.

O nových povinnostech se blíže dočtete v tiskové zprávě ČSSZ.

KB zaregistrovala výrazný nárůst zájmu o firemní kreditní karty Generali představila nové životní pojištění pro děti