Hlavní navigace

Nové povinnosti organizací od 1. července 2005

Se začátkem letních prázdnin přibylo organizacím (tedy zaměstnavatelům) i několik povinností, které dosud plnit nemusely. A to z toho důvodu, že s účinností od 1. července 2005 vzniká registr pojištěnců důchodového a nemocenského pojištění, který vede Česká správa sociálního zabezpečení. Registr bude sloužit k provádění sociálního zabezpečení a plnění úkolů plynoucích z práva Evropských společenství a mezinárodních smluv.

Sdílet

V souvislosti s registrem pojištěnců jsou organizace (tedy, ti zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců) povinny do 31. července 2005 předložit příslušné OSSZ seznam svých zaměstnanců, jejichž účast na nemocenském pojištění vznikla před 1. červencem 2005 a trvá i po 30. červnu 2005. A to v rozsahu, v jakém se evidují v registru pojištěnců. Těmi jsou například jméno a současné příjmení, datum a místo narození, vznik a zánik účasti na nemocenském a na důchodovém pojištění a další informace – všechny jsou uvedené na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/…ka_navod.doc.

Povinnost předat seznam zaměstnanců a poskytnout informace o svých zaměstnancích příslušné OSSZ mají i malé organizace (tzn. do 25 zaměstnanců). V tomto případě musí příslušné OSSZ do 31. července 2005 sdělit: jméno a současné příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, státní občanství, název a adresu cizozemského nositele pojištění, cizozemské číslo pojištění.

Organizace a malé organizace jsou rovněž povinny sdělit příslušné OSSZ údaje o případném cizozemském nemocenském a důchodovém, popř. jiném pojištění svých zaměstnanců, a to i v případě, že nejsou jejich prvním zaměstnavatelem po skončení tohoto pojištění v cizině.

Informace o zaměstnancích mohou organizace posílat:

  • elektronickým podáním přihlášek zaměstnanců prostřednictvím Portálu veřejné správy,
  • elektronickým podáním přihlášek zaměstnanců na datovém médiu (disketa 3,5“/1,44 MB, CD),
  • na datovém médiu v CSV formátu a zároveň vytištěný a podepsaný s razítkem,
  • na předepsaném tiskopisu ČSSZ.

ČSSZ jednoznačně preferuje elektronické podání (tzv. e – Podání), nejlépe prostřednictvím Portálu veřejné správy. Informace o této službě včetně potřebných formulářů (resp. tiskopisů) jsou proto už nějaký čas volně dostupné na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/…/default.asp. Organizace se rovněž mohou obrátit na příslušnou OSSZ a před vydáním je také informační leták na téma „e – Podání přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění“.

Nadále přitom platí povinnosti všech organizací přihlašovat a odhlašovat u příslušné OSSZ své zaměstnance k nemocenskému pojištění, a to vždy do osmi dnů od jeho vstupu do zaměstnání či od skončení pracovního vztahu. Stejná osmidenní lhůta je zákonem stanovena také pro hlášení změn v údajích zaměstnance. I toto bude od 1. 7. 2005 možné elektronicky, a to buď na CD či disketě a především pak prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).