Hlavní navigace

V čem jsou účetní standardy IFRS rizikové?

Ondřej Antoš

Podle zprávy společnosti Ernst & Young může stanovování reálné hodnoty aktiv a závazků na základě subjektivních kriterií vést k tomu, že účetní závěrky připravené podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) budou pro investory matoucí a údaje v nich budou značně kolísat.

Proto by se podle názoru Ernst & Young mělo zvážit, zda by neměla být reálnou hodnotou oceňována jen aktiva a závazky, které mají jednoznačně určitelnou tržní hodnotu.

Pro více informací čtěte tiskovou zprávu společnosti.

Našli jste v článku chybu?