Životní minimum se od ledna zvýší

Životní miminu od ledna vzroste. Částky na výživu a ostatní základní osobní potřeby o 1,7 % a částka na domácnost přibližně o 9 %. Na včerejším zasedání se na zvýšení životního minima dohodla vláda.

O půjčku požádalo více než 4000 lidí Stejné poplatky pro klienty stavebních spořitelen po dobu šesti let        
 Jan
Jan (neregistrovaný)
21. 1. 2005 10:58 Nový

Názor na chistáný návrch o snížení životního minima

Snížením životního minima nastanou tyto závažné důsledky:

1. Růst kriminality (sami nejlépe znáte, jaké jsou velké výdaje na prevenci a důsledky kriminality)
2. Snížení počtu uzavřených sňatků a zvýšení počtu rozvodů,
3. Snížení porodnosti,
4. Pád kupní síly a snížení spotřeby obyvatelstva
5. Pád produktivity výroby, služeb atp..

Ti lidé, kteří dosud nemohli najít práci, pravděpodobně ani v budoucnu většinou práci nenaleznou. Už nyní je práce nedostatek a v budoucnu jí bude ještě méně z důvodu rozvoje technologie, otevření východních trhů atd.
Člověk bez práce a bez dostatečné legální finanční pomoci se stává většinou kriminálníkem,což má negativní důsledek pro jeho samotného i pro celou společnost.
Člověk bez práce a bez peněz nemůže založit rodinu, ani se rozhodovat mít děti. Tímto způsobem vymírá společnost.
Když je člověk bez práce a bez podpory, nekupuje ani nevyužívá služby. Tím se snižuje prodej výrobků a služeb. Důsledkem toho je zase nárůst nezaměstnanosti a zmenšení produktivity.
Jak sami vidíte, vše je to jeden uzavřený kruh. Všichni známe pořekadlo: "Když nezasiješ, nesklidíš!". Proto si myslím, že snížením životního minima v dnešní situaci vzrůstu životních nákladů, nemá nic společného s dnešní realitou. Pokud se návrch o snížení životního minima schválí, způsobí mnoho negativních důsledků pro celou společnost. (O pár z nich jsem se již zmiňoval na začátku).