Česká spořitelna v prvním pololetí se ziskem 3,7 mld. Kč

Česká spořitelna hospodařila v prvním pololetí letošního roku s čistým nekonsolidovaným ziskem 3,7 mld. Kč podle českých účetních standardů, což představuje meziroční nárůst o 9 %.

ČSOB nabízí nové hypotéky ČSOB hospodařila s čistým ziskem 3,628 mld. Kč