Hlavní navigace

Čistý zisk České spořitelny v 1. pololetí 2004 meziročně vzrostl o 9 % na 3,7 miliardy Kč (podle CAS)

Česká spořitelna hodnotí své výsledky především podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Konsolidované výsledky za první pololetí roku 2004 podle IFRS zveřejní Česká spořitelna 17. srpna 2004.

Sdílet

Níže citované údaje jsou neauditované nekonsolidované hospodářské výsledky České spořitelny, počítané podle českých účetních standardů (CAS) k 30. červnu 2004. Srovnání je k 30. červnu 2003:

  • Česká spořitelna vykázala za 1. pololetí čistý zisk po zdanění ve výši 3,68 miliard Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy čistý zisk činil 3,38 miliard Kč, to představuje zvýšení o 9 %.
  • Provozní zisk dosáhl 4,81 miliard Kč, v loňském roce 3,78 miliard Kč, což znamená nárůst o 27 %.
  • Bilanční suma ke konci prvního pololetí činila 485,9 miliard Kč a v meziročním srovnání poklesla o 1 % z 488,4 miliardy Kč, důsledkem snížení závazků z repo operací vůči vládním institucím.
  • Závazky ke klientům dosáhly úrovně 371,9 miliard Kč, což představuje pokles o 2 % z 379,6 miliardy Kč. Pokles zapříčinilo zejména snížení závazků z repo operací vůči vládním institucím z 18,4 miliard Kč na 9 miliard Kč.
  • Celkově se objem klientských úvěrů meziročně zvýšil o 19 % ze 176,7 miliard Kč na 210,7 miliard Kč; z toho hypoteční úvěry meziročně vzrostly o 76 % z 25,5 miliard Kč na 44,9 miliard Kč.

Za meziročním nárůstem čistého zisku stojí úspěšné provozní výsledky České spořitelny. Celkové provozní výnosy vzrostly o 1,23 miliardy Kč (o 11 %). Meziroční růst zaznamenaly všechny složky provozních výnosů: rostl čistý úrokový výnos, příjmy z poplatků a provizí i zisk z finančních operací. Mírně stouply i provozní náklady o 200 milionů Kč (o 3 %), a to především v souvislosti se změnami v dani z přidané hodnoty. Celkově se tak provozní zisk meziročně zvýšil o 27 % z 3,8 miliardy Kč na 4,8 miliardy Kč.

Ve srovnání s loňským pololetím pokleslo saldo tvorby a použití rezerv a opravných položek. Loňský rok byl mimořádně ovlivněn rozpouštěním rezerv a opravných položek v souvislosti s ukončením procesu očisty úvěrového portfolia a povinným rozpouštěním rezerv. Ostatní výnosy a náklady jsou v letošním pololetí ovlivněny mimo jiné takřka zdvojnásobením objemu příspěvku do Fondu pojištění vkladů na 342 milionů Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).