Credit Suisse pojišťovna pojistí denní dávku v pracovní neschopnosti

Vedle veřejného nemocenského pojištění lze sjednat i komerční pojištění denní dávky v nemoci. Jeho cílem je snížit výpadek příjmů na minimum.

S novým produktem v této oblasti přichází Credit Suisse pojišťovna, která pojistí denní dávku v nemoci ve výši od 50 do 1000 Kč ke státem garantované nemocenské. Maximální pojistná částka je limitována příjmem pojištěného. Pojistné se pohybuje od 45,50 Kč měsíčně.

Ministři odmítli zavedení školného Zajištěný podílový fond Komerční banky