ČSOB hospodařila se ziskem 2,6 mld. Kč

Čistého zisku 2,6 mld. Kč dosáhla ČSOB ve třetím čtrvtletí tohoto roku podle českých účetních standardů. Podle mezinárodního finančního výkaznictví předpokládá zisk o 2 mld. Kč vyšší.

Komerční banka se ziskem 6,16 mld. Kč Milión čipových karet