Hlavní navigace

ČSOB předala Burze cenných papírů výkazy za 1. pololetí 2003

ČSOB dnes poskytla Burze cenných papírů Praha (BCPP), kde se obchodují její dluhopisy, nekonsolidované výkazy o hospodaření za 1. pololetí 2003 podle Českých účetních standardů (CAS). Z nich vyplývá, že bilanční suma banky dosáhla 562 miliard Kč a zisk po zdanění 1,8 miliardy Kč. Kapitálová přiměřenost banky k 31. červnu 2003 překročila 17 procent a proti závěru loňského roku se zvýšila o tři procentní body.

Sdílet

ČSOB předává BCPP finanční výkazy na základě regulatorních předpisů, sama je však jako součást belgické skupiny KBC Bank & Insurance Group řízena podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) a komentáře k výsledkům podle CAS nepokládá za relevantní. Konsolidované výsledky podle IFRS oznámí ČSOB návazně na výsledky KBC Group počátkem září. Banka předpokládá oznámení zisku v řádu o miliardu vyššího než podle českých standardů.

Vývoj obchodů ČSOB v prvním pololetí 2003

Fyzické osoby: produktové novinky a podstatný nárůst úvěrů V průběhu prvních šesti měsíců roku ČSOB dosáhla zvýšení objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů a nárůstu počtu uzavřených smluv o 44 %. V průběhu tohoto období přišla ČSOB s několika novinkami. Vedle kreditních karet začala vydávat bezpečnější čipové platební karty a nahrazovat jimi dosud platné debetní karty s magnetickým proužkem. Jako první peněžní ústav pak nabídla ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou pojištění proti ztrátě či krádeži platební karty. Banka také dále pokročila při zavádění nového modelu individuální obsluhy movitých a bonitních klientů osobními a firemními bankéři. Ten byl již zaveden ve 33 % poboček v ČR.

Podílové fondy: prodej roste meziročně o 148 %, zatímco trh o 47 %

Zájem klientů o depozitní produkty po poklesu úrokových sazeb banka vyrovnávala prodejem podílových fondů. Celkový prodej fondů v první polovině roku 2003 dosáhl objemu 6,8 mld. Kč a bance se tak podařilo ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 zvýšit jejich prodej o téměř 80 %. Obchody ČSOB tak rostou rychleji než trh o 101 procentní bod. Objem obhospodařovaného majetku ve fondech Skupiny ČSOB/KBC dosáhl na konci pololetí hodnoty 44,7 mld. Kč, což představuje zvýšení o 13 % proti konci roku 2002.

Malé a střední firmy: další rozšiřování produktových balíčků

V úvěrové oblasti se setkal se zájmem klientů nový produkt pro malé a střední firmy – povolené přečerpání účtu s výrazně zjednodušeným úvěrovým hodnocením (scoringem). Témuž segmentu je určen také Malý investiční úvěr s cílem výrazně zjednodušit přístup malých podniků k financování rozvoje podnikání. Stávající portfolio produktových balíčků bylo rozšířeno o ČSOB Podnikatelské konto Plus určené pro živnostníky a drobné podnikatele, ČSOB Municipální konto a ČSOB Konto pro neziskové organizace. ČSOB se v dubnu 2003 zapojila do přípravy projektu na podporu malých a středně velkých firem, jehož součástí bude založení registru těchto firem na základě ratingového ohodnocení, které firmám udělí společnost Czech Credit Bureau (CCB). Cílem projektu, na kterém se podílí také Hospodářská komora hlavního města Prahy, je usnadnit malým a středně velkým firmám lepší přístup k bankovním úvěrům. Rating od CCB bude využit také při hodnocení úvěrových žádostí v ČSOB, což by mohlo výrazně zjednodušit proces vyřizování žádostí klientů s ratingem.

Přímé bankovnictví: prudký nárůst klientů

Podpora využívání alternativních distribučních kanálů cenovým zvýhodněním a kvalita nabízených služeb vedly k nárůstu jejich uživatelů. Na konci 1. pololetí 2003 má banka přes různé elektronické kanály zapojeno 670 tis. klientů, což představuje od začátku roku nárůst o 30 %. Banka pokračovala v rozšiřování počtu bankomatů – počet instalovaných a provozovaných bankomatů narostl o 29 % a dosáhl počtu 351.

Bankopojištění: cestovní pojištění již také v síti Poštovní spořitelny

Dobrých výsledků bylo dosaženo při prodeji cestovního pojištění a zejména pojištění spotřebitelských úvěrů – podíl pojištěných spotřebitelských úvěrů přitom dosáhl téměř 90 % celkového objemu nově poskytnutých úvěrů. Úspěšný byl také prodej cestovního pojištění v pobočkové síti Poštovní spořitelny.

Privátní bankovnictví: upevnění pozice na trhu

V prvním pololetí 2003 se Privátnímu bankovnictví podařilo upevnit pozici na trhu – počet obsluhovaných klientů přesáhl hranici 1000 a současně se celkový objem spravovaných aktiv zvýšil na více než 11 mld. Kč. Úspěšně byl dokončen rozvoj distribuční sítě zahrnující osm regionálních poboček.

Hypotéční úvěry: meziroční nárůst objemu přes 60 procent

Prostřednictvím Českomoravské hypotéční banky klienti získali v průběhu první poloviny roku celkem 4 169 hypotečních úvěrů ve výši 4,17 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 představují tyto výsledky objemový nárůst o 61 %. Průměrná výše hypotéky pro fyzické osoby za letošních prvních šest měsíců činila 960 tisíc korun, což oproti loňskému roku znamená zvýšení o zhruba 70 tisíc Kč.

Stavební spoření: zvyšuje se zájem o nové smlouvy i úvěry

Diskuse nad novelizací zákona o stavebním spoření motivovala i zájemce o tuto službu. Dceřiná společnost Českomoravská stavební spořitelna uzavřela během prvních šesti měsíců přes 316 tisíc nových smluv, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 zvýšení o 37 procent. Výrazný skok nastal rovněž v úvěrové oblasti. Za první pololetí ČMSS poskytla téměř 34 tisíc úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů v objemu 7,77 mld. Kč. Tento objem představuje meziroční nárůst o 91 procent.

Československá obchodní banka, a.s. je nejsilnější bankou v ČR a druhou největší v celém regionu střední a východní Evropy. Po úspěšné privatizaci, kdy se největším vlastníkem stala belgická banka KBC spolu s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní finanční korporací ze skupiny Světové banky, dále dynamicky rozvíjí své služby s cílem uspokojovat stávající i budoucí potřeby svých klientů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).