Míra nezaměstnanosti podle ILO 8,0 %

Ve třetím čtvrtletí byla míra nezaměstnanosti podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 8,0 %, což je o 1,9 procentního bodu méně, než vykazuje MPSV ČR podle registrovaných na úřadech práce.

Nezaměstnaní budou pracovat HVB Bank zvyšuje i ve třetím čtvrtletí zisk