Spočítejte si...

Zavřít

Union banka prodělala přes 10 mld. Kč

Stav Union banky je mnohem horší, než se původně očekávalo. Po prověření stavu banky bylo nutné vytvořit opravné položky za více než 10 mld. Kč, čímž se majetek ve výši přesahující 20 mld. Kč snížil na pouhých necelých 9 mld. Kč.

Věřitelé banky, včetně Fondu pojištění vkladů, mohou očekávat přinejlepším navrácení třetiny dlužné částky. Jsou ovšem tací, kterým Union banka v nucené správě vyplatila 6 mil. USD – Davetee Trustees, vyplácející podílníky Harwardských fondů.

Vysoké školy zvyšují poplatky za překročení studia Dresdner Bank, HVB Bank a Živnostenská banka změnily úrokové sazby