Hlavní navigace

10 bludů, které mezi lidmi přežívají o důchodech

Sdílet

Gabriela Hájková 15. 8. 2014

Problematika důchodů lidi zajímá. I přes to ale panuje mnoho mýtů a nejasností, se kterými se denně setkává Česká správa sociálního zabezpečení. Jaké omyly populací putují nejčastěji?

Výpočet z výdělků za posledních deset let 

Ten, kdo si toto myslí, není tak úplně „mimo téma“, protože do roku 1995 se skutečně důchody odvozovaly od příjmů za posledních deset let před vznikem nároku na důchod. Od roku 1996 se ale do výpočtu penze zohledňují všechny příjmy od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu.

Výpočet důchodu se provádí z čisté mzdy

Pro výpočet důchodu se u zaměstnanců vychází z hrubého ročního příjmu, u osob samostatně výdělečně činných pak z ročního vyměřovacího základu (částka, ze které bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění). Hrubé příjmy i roční vyměřovací základy jsou pak ještě násobeny koeficienty mzdového nárůstu.

Minimální výše důchodu je stejná jako minimální mzda 

Minimální důchod a minimální mzda spolu nesouvisí Minimální výše procentní výměry důchodu činí podle zákona o důchodovém pojištění 770 Kč. K té náleží ještě základní výměra, která je stejná pro všechny důchody a v současné době odpovídá částce 2340 Kč. Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v letošním roce je tedy 3110 Kč.

Není možné zjistit přibližnou výši důchodu

V předdůchodovém věku můžete zkontrolovat údaje v evidenci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pomocí Informativního osobního listu důchodového pojištění, který vám ČSSZ bezplatně zašle na základě žádosti. Zde najdete výpis dob důchodového pojištění a ověříte, že má ČSSZ všechny podklady o vašich minulých zaměstnáních či výdělečné činnosti. Pro orientační výpočet můžete použít důchodovou kalkulačku MPSV, která stanovuje přibližný výpočet důchodu, na který vznikne nárok do roku 2020. 

Práce na černo lze započíst do důchodu pomocí svědectví

Pro výpočet důchodu se práce na černo nezohlední ani kdyby vám ji potvrdila řada svědků. Nejedná se totiž o činnost, za níž by bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění. Svědecké prohlášení se využívá např. když doklady o zaměstnání byly uloženy v archivu, který byl zničen povodněmi nebo požárem, a není jiná možnost, jak dobu zaměstnání prokázat. Svědky musí být osoby, které s dotyčnou osobou v uvedeném zaměstnání ve stejné době pracovaly.

Brigády se do důchodu nezapočtou

Každá brigáda, která zakládala účast na pojištění a je doložena, se počítá do doby pojištění pro nárok na důchod. I krátkodobá brigáda může mít na výši důchodu vliv, protože celková doba pojištění se pro výpočet důchodu zaokrouhluje na celé roky dolů. Pokud tedy součet vašich dob činí např. 42 let a 334 dní, může měsíční prázdninová brigáda, která trvala 31 dní, pomoci k získání dalšího roku pojištění a tím i vyššího důchodu, zdůrazňuje ve své zprávě ČSSZ. 

Vyloučená doba se pro výši důchodu nezapočítá

Vyloučenou dobou je čas, po který trvala tzv. sociální událost bez výdělku (např. dočasná pracovní neschopnost, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o dítě do čtyř let věku nebo péče o závislou osobu aj). Při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že se při výpočtu příjem nerozmělňuje a má tak na výši důchodu naopak pozitivní dopad

Nezaevidované zaměstnání se nezapočte do důchodu

Pokud se stane, že ČSSZ nemá z nějakého důvodu započtenou určitou dobu pojištění, můžete ji doložit a to i dodatečně po přiznání důchodu. Zápočet lze provést se zpětnou platností a vzniklý rozdíl ve výši důchodu doplatit až 5 let zpětně od data, kdy byla chybějící skutečnost řádně doložena, uvádí zpráva ČSSZ.

Studium a evidence na úřadu práce se plně započítává

Doba studia po 18. roce věku (ale pouze do 31. 12. 2009) může být započtena maximálně v rozsahu prvních 6 let. Doba studia získaná v období od 1. 1. 2010 se do důchodu už nezapočítává. 

Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se zase započte nejvýše v rozsahu tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku, lze započítat pouze jeden rok. Doba studia i doba vedení v evidenci ÚP jsou náhradní doby pojištění a pro výši důchodu se krátí na 80 %, vysvětluje ČSSZ.

Práce při pobírání důchodu na jeho výši už nemá vliv

Pokud příjemce starobního důchodu pobírá penzi v plné výši a zároveň vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, zvyšuje se mu procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Toto zvýšení se však neprovádí automaticky, musíte si o něj požádat. 

Zdroj: ČSSZ

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).