Hlavní navigace

Zákon o vysokých školách | Zákon č. 111/1998 Sb. - Přílohy

Předpis č. 111/1998 Sb.

Vyhlášené znění

111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb.

Vysoké školy v České republice:

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci

České vysoké učení technické v Praze

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Akademie výtvarných umění v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Masarykova univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Akademie múzických umění v Praze

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Univerzita Pardubice

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická univerzita v Liberci

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ostravská univerzita v Ostravě

Slezská univerzita v Opavě

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Západočeská univerzita v Plzni

Příloha č. 2 k zákonu č. 111/1998 Sb.

Vojenské vysoké školy v České republice:

Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově

Vojenská akademie v Brně

Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové

Policejní vysoká škola v České republice:

Policejní akademie České republiky v Praze

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).