Hlavní navigace

Zkráceno nebo odňato nemocenské bylo 3 004 pojištěncům

[Tisková zpráva] Za celý rok 2011 bylo provedeno 151 951 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. V průběhu ledna až prosince je provedli zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské – OSSZ).

Sdílet

Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce zkráceno nebo odňato nemocenské 3 004 pojištěncům. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Jihomoravském kraji – 20 893 a v Moravskoslezském kraji – 19 219.

Občané, kteří čerpají nemocenské, jsou povinni dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Uvedené povinnosti platily pro dočasně práceneschopné již v minulosti. Právní úprava platná od 1. 1. 2012 je pouze uvádí výslovně.

Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Ten může vycházky povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práceneschopného a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolení může být ošetřujícím lékařem vydáno jen po předchozím písemném souhlasu OSSZ. Za výjimečné případy se považuje mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav.

Pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře anebo zaměstnavatele provádějí kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného. Prokazují se „Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Dočasně práceneschopní jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit „Průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce“ (tj. II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – neschopenku), do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

Existuje-li podezření z porušení režimu, ověřují se okolnosti tohoto porušení ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Záznam o kontrole při porušení režimu zasílá pověřený pracovník OSSZ dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Při kontrolách zaznělo i několik netradičních výmluv, např. musel jsem během nemoci přespávat v autě, protože jsme s manželkou nemluvili; psi štěkali tak, že nebyl slyšet zvonek; musel jsem si dojít pro mléko.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).