Hlavní navigace

Zisk GE Capital Bank za devět měsíců 2002 dosáhl téměř 547 mil. Kč

Sdílet

Praha
31. října 2002

GE Capital Bank dosáhla podle českých účetních standardů ke konci letošního třetího čtvrtletí čistý zisk 546,5 milionu korun. V meziročním srovnání došlo k jeho růstu o 34,5 milionu korun. Růst zisku mimo jiné souvisí s výraznou úvěrovou expanzí GE Capital Bank – objem úvěrů poskytnutých klientům se zvýšil o 90 %.

Ke konci září letošního roku poskytla GE Capital Bank klientům úvěry v objemu 18,8 mld. Kč Kč (viz graf č. 1). Ve stejném období roku 2001 to bylo 9,9 mld. Kč. Meziročně se objem úvěrů poskytnutých klientům zvýšil o 90,3 % – vzrostl tedy téměř na dvojnásobek své loňské hodnoty. Svědčí to o výrazné úvěrové expanzi GE Capital Bank na českém trhu i o zájmu klientů o úvěrové produkty banky. Tato expanze je v souladu s dlouhodobou strategií GE Capital Bank, která se chce profilovat jako banka s výraznou úvěrovou angažovaností, jak vůči drobným tak vůči firemním klientům.

Objem vkladů přijatých od klientů činil k 30. září 2002 téměř 42,4 mld. Kč. Ke konci třetího čtvrtletí loňského roku měli klienti u GE Capital Bank uloženo 40,8 mld. Kč. V meziročním srovnání se objem vkladů klientů zvýšil o 3,78 % Kč. Banka zaznamenala růst vkladů i přes nepříznivý vývoj na trhu úrokových sazeb depozit.

Aktivity GE Capital Bank v úvěrové oblasti se promítly i do růstu zisku. Podle českých účetních standardů vykázala GE Capital Bank ke konci letošního třetího čtvrtletí zisk 546,54 mil. Kč. Ve stejném období loňského roku měla banka čistý zisk 512,02 mil. Kč. GE Capital Bank tak zaznamenala ke konci letošního září meziroční růst zisku o 6,7 %.

Ke konci letošního září dosáhla bilanční suma GE Capital Bank objemu 53,27 mld. Kč. Ve stejném období loňského roku byla sice 79,3 mld. Kč, ale tento pokles je způsoben změnou metodiky vykazování repo operací vůči ČNB. Ty již nejsou vedeny v rozvaze jako cenné papíry, ale byly podle nové metodiky vyvedeny do podrozvahy. Pokud by nedošlo ke změně účetní metodiky, byla by bilanční suma na konci září 2002 o 1,5 miliardy korun vyšší než ke konci třetího čtvrtletí loňského roku a překročila by tak hranici 81 mld. Kč.

Vlastní kapitál GE Capital Bank dosáhl k 30. září 2002 objem téměř 7,75 miliardy korun. V meziročním srovnání se zvýšil o 843 mil Kč (tj. o 12,2 %) Vlastní kapitál banky vzrostl díky reinvestovaným ziskům z minulého období.

Kapitálová přiměřenost GE Capital Bank činila ke konci letošního třetího čtvrtletí 34,8 %. Banka si tak již tradičně udržuje jednu z nejvyšších kapitálových přiměřeností na českém trhu, která několikanásobně překračuje ČNB požadovaných minimálních 8 %.

Rentabilita průměrných aktiv (ROA) dosáhla ke konci třetího čtvrtletí letošního roku výše 1,31 % a rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROE) činila 9,41 %. Čistý zisk na zaměstnance dosáhl k 30. září 2002 dosáhl hodnoty 404 tis. Kč a meziročně se tak zvýšil o 17,8 %.

„Růstové trendy uvedených klíčových ukazatelů svědčí o zdravém růstu GE Capital Bank,“ říká Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank. „Výsledky, kterých jsme ve třetím kvartálu dosáhli, jsou důkazem úspěchu naší strategie, zaměřené na uspokojování potřeb našich klientů. Nabízíme jim nejen nové produkty a služby, ale i finančně stabilního a úspěšného partnera. Chceme, aby bylo nejen jednoduché a výhodné se stát klientem GE Capital Bank, ale jím i zůstat.“

GE Capital Bank expanduje na trhu úvěrů a přímého bankovnictví

Ke konci letošního třetího čtvrtletí měla GE Capital Bank přes 618 tisíc klientů. Ve stejném období roku 2001 měl banka 537,8 tisíc klinetů. Za dvanáct měsíců se počet klientů banky zvýšil o více než 80 tisíc, což představuje meziroční růst o 15 %. Stejně dynamický růst počtu klientů zaznamenává banka již po několikáté za sebou (viz graf. č 2). Je to důkaz nejen o upevňování pozice GE Capital Bank na českém bankovním trhu, ale i zájmu klientů o její služby a produkty.

Jak již vyplývá z růstu celkového objemu úvěrů poskytnutých klientům, zaznamenala GE Capital Bank výrazný růst zájmu o své úvěrové produkty. Banka výrazně expandovala na trhu spotřebitelských půjček, hypoték i úvěrů pro malé a střední podniky.

Letos na podzim oslaví GE Capital Bank tři roky od uvedení své Expres půjček na trh. Tento neúčelový spotřebitelský úvěr byl v roce 1999 prvním na českém trhu, který byl poskytován bez požadavku na ručitele a na počkání. Ke konci třetího čtvrtletí vedla GE Capital Bank 167,9 tisíc Expres půjček v objemu 7,26 mld. Kč. Meziročně se počet poskytnutých Expres půjček zvýšil o 72,3 %.

Výrazný meziroční nárůst zaznamenala GE Capital Bank také u hypoték. Ke konci září činil počet hypoték poskytnutých bankou od vstupu na hypoteční trh 3 035 (objem 2,374 mld. Kč). V porovnání se stejným obdobím loňského roku je to růst o 130,4 %. Za první tři čtvrtletí 2002 poskytla banka 1176 hypoték v objemu 1,123 miliardy Kč.

K velmi úspěšným patří produkty GE Capital Bank pro malé a střední podniky. Za prvních devět měsíců letošního roku poskytla banka malým a středním podnikům nové úvěry v objemu přes 5,1 miliardy korun. To je o 75 % více než za stejné období loňského roku. Nejdynamičtější růst zaznamenala Malá podnikatelská půjčka, u níž celková hodnota poskytnutých úvěrů vzrostla dokonce třikrát.

GE Capital Bank spravovala k 30. září tohoto roku více než 83 000 podnikatelských účtů a její podíl na trhu je tak přibližně 10 %.

I ve třetím čtvrtletí pokračovala expanze GE Capital Bank v oblasti přímého bankovnictví. Ke konci září využívalo přes 276 tisíc klientů více než 360 tisíc nástrojů přímého bankovnictví GE Capital Bank. Výraznou pozici má banka na trhu GSM bankovnictví, kde jí patří více než 60% podíl. K nejdynamičtější oblasti přímého bankovnictví GE Capital Bank patří internetové bankovnictví, které banka začala nabízet loni v listopadu a ke konci září 2002 měla již 80 tisíc klientů.

Letos v březnu začala GE Capital Bank nabízet vedle své Internet Banky, která umožňuje např. zadávání jednorázových platebních příkazů, zjišťování zůstatku, zadávání a rušení trvalých příkazů, obsluhu spořících a termínovaných účtů atd., novou službu Internet Banku GEnius. Ta vychází vstříc klientům zejména snadností, s níž mohou prostřednictvím internetu obsluhovat svůj účet. K využívání této formy internetového bankovnictví totiž stačí pouze základní znalosti práce s počítačem. Stačí, když klient zná své přístupové heslo a může se kdykoli a odkudkoliv dostat k svému účtu.

Své postavení leadra v oblasti GSM bankovnictví potvrdila GE Capital Bank, když od září jako jedna z prvních bank umožnila klientům využívat služby GSM bankovnictví v síti Oskar. Nyní mohou tedy klienti využívat její Mobil Banku v síti všech tří operátorů. Od září banka navíc rozšířila funkce Mobil Banky o zadávání a rušení trvalých příkazů. Mobil Banku využívalo ke konci září téměř 162 tisíc klientů, což je o téměř 66 % více než před rokem.

Další nástroj přímého bankovnictví – Telefon Banka – zaznamenala meziročně růst o 154 %. Ke konci září ji využívalo přes 122 tisíc klientů.

GE Capital Bank motivuje klienty nejen k využívání nástrojů přímého bankovnictví, ale i k využívaní platebních karet. Ke konci třetího čtvrtletí letošního roku banka vydala téměř 371 tisíc mezinárodních platebních karet. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je to o téměř 44 % více.

Se strategií růstu penetrace platebních karet souvisí i rozšiřování bankomatové sítě GE Capital Bank. Ke konci září měla banka 265 bankomatů – je to téměř 60 % více než v září 2001. Do konce roku chce mít GE Capital Bank přibližně 300 bankomatů a její bankomatová síť bude jednou z nejširších v ČR.

Ke konci září 2002 vedla GE Capital Bank přes 825 tisíc depozitních účtů. V porovnání s koncem třetího čtvtletí loňského roku jde o růst o 14 %.

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).