Hlavní navigace

Studie MasterCard: Žebříček ekonomické kondice měst vedou města Ústeckého kraje

[Tisková zpráva] Již ve středu 15. 9. 2009 bude znát Česká republika kompletní výsledky unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje. V rámci projektu bylo hodnoceno 50 největších českých měst. Společnost MasterCard nyní exkluzivně české veřejnosti odtajnila první část výsledků – žebříček ekonomické kondice měst České republiky.

Sdílet

V tomto žebříčku, který hodnotí majetkovou a rozpočtovou odpovědnost měst, se nejlépe umístila města Ústeckého kraje, a to Teplice a Chomutov. Následují města Cheb, Prostějov, Pardubice a Český Těšín.

Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdružením CZECH TOP 100 realizovala i v letošním roce unikátní projekt MasterCard česká centra rozvoje. V rámci této studie bylo 50 největších českých měst hodnoceno ze tří hledisek – ekonomické kondice, rozvojových projektů realizovaných v daných městech v končícím volebním období 2006 až 2010 a dle kvality života, která tvoří nejdůležitější žebříček letošního ročníku. Společnost MasterCard nyní odtajnila české veřejnosti výsledky ekonomické kondice měst, která odráží jejich majetkovou a rozpočtovou zodpovědnost. Kompletní výsledky projektu budou zveřejněny na tiskové konferenci 15. 9. 2009 za účasti zástupců hodnocených měst, zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a realizátorů celé této studie.

METODIKA ŽEBŘÍČKŮ EKONOMICKÉ KONDICE

Ekonomická kondice měst se projevuje velmi nízkými hodnotami dluhu na jednoho obyvatele a dobrými údaji, týkajícími se hodnoty majetku na obyvatele. Města v dobré ekonomické kondici jsou také schopna vytvářet prostředky pro budoucí investice, což dokládají ukazatele podíl běžných příjmů a běžných výdajů a rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na obyvatele. „Pro hodnocení ekonomické kondice měst bylo použito celkem pět indikátorů, které byly sledovány v letech 2007, 2008 a 2009. Dané ukazatele byly zvoleny v závislosti na potřebě definovat česká města, která si zachovávají maximální rozpočtovou a majetkovou odpovědnost,“ vysvětluje prof. Ing. Richard Hindls CSc., dr.h.c., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze a dodává: „průzkumu zkoumajícího ekonomickou kondici měst se nakonec zúčastnilo celkem 43 z oslovených 50 největších měst České republiky. Největšího úspěchu v tomto ohledu dosáhla spíše menší města ze stanoveného výběru.“

VÝSLEDKY ŽEBŘÍČKU EKONOMICKÉ KONDICE

V žebříčku Indexu ekonomické kondice obsadilo první místo město Teplice se 76,87 indexními body. „Město Teplice v ukazatelích dluhové sazby a hodnotě dluhu na jednoho obyvatele vykázalo v průběhu posledních tří let nulové hodnoty, a to je naprosto jedinečný výsledek. Evidovaná hodnota majetku obce na jednoho obyvatele byla v průběhu let 2007 – 2009 kolem cca 111 000 Kč. U města lze obecně říci, že všechny jeho indexy byly v průběhu sledovaných let vyrovnané, což svědčí o tom, že se Teplice chovají z hlediska rozpočtové a majetkové politiky zodpovědně,“ uvedl Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.

„Výsledek ankety mě velmi potěšil. Už po roce 1989 jsme v Teplicích přijali princip, že základem obce je svobodný občan a úkolem radnice je starat se o to, aby ve městě bylo příjemné žít. Dlouhodobě se soustřeďujeme na oblasti, které slouží většině občanů. Město nepodniká, služby jsou poskytovány soukromými firmami a veškeré investiční akce realizujeme z vlastních zdrojů. Prostě si nejprve našetříme, a až potom budujeme. Mimo to se nám také daří udržet štíhlý úřad. Umístění na předním místě je pro nás potvrzením, že jsme se vydali správným směrem,“ uvedl Jaroslav Kubera, primátor města Teplic.

Na druhém místě v žebříčku ekonomické kondice skončil Chomutov se 73,13 indexními body. Evidovaná hodnota majetku obce se v průběhu tří let měnila pouze v řádech stovek korun a obecně se tato hodnota pohybovala kolem 50 tisíc korun. Hodnota dluhu na jednoho obyvatele se ve stejném období snižovala. Dluhová služba zůstávala, stejně jako další ukazatele, vyrovnaná.

Třetí v ukazateli ekonomické kondice měst, skončilo město Cheb z Karlovarského kraje. Cheb se se 73,08 indexními body řadí mezi města s nejlepší majetkovou a rozpočtovou odpovědností.

„Žebříček ekonomické kondice měst, který byl realizován v rámci studie MasterCard česká centra rozvoje, je unikátním materiálem, který může sloužit jako doklad o poměrně dobré rozpočtové a majetkové odpovědnosti všech zúčastněných českých měst. Žádné ze sledovaných měst totiž výrazným způsobem v hodnocení nezaostávalo,“ říká Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).