Hlavní navigace

Záznam o nehodě vyplní správně skoro polovina řidičů špatně

[Tisková zpráva] Od ledna 2009 jsou účastníci dopravní nehody povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii (tedy zejm. nedošlo-li při nehodě ke zranění osob nebo škodě přesahující 100 tis. Kč.), sepsat tzv. společný záznam o dopravní nehodě.

Sdílet

Přestože toto pravidlo platí už více než rok a půl, stále mají čeští řidiči problémy tento dokument správně vyplnit. Podle statistiky ČSOB Pojišťovny špatně nebo neúplně vyplní záznam o nehodě téměř polovina řidičů.

„Nedostatečně vyplněných záznamů o nehodě je přes 40%. Často chybí správné zaškrtnutí okolností nehodového děje (část 12) a nedostatky bývají v nákresu nehody. Vlastní poznámky vysvětlující nehodový děj se vyskytují jen ojediněle.,“ popisuje nejčastější chyby při vyplňovaní záznamu o nehodě ředitelka Odboru služeb klientům neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny Iva Knapová.

Záznam o nehodě musí její účastníci podepsat a neprodleně předat pojišťovně. V záznamu je uvedeno místo a čas dopravní nehody, její účastníci, vozidla, příčiny, průběh a následky nehody. Nesprávné vyplnění záznamu o nehodě může zkomplikovat výplatu peněz. „Pokud některý z důležitých údajů chybí a každý z účastníků nehody nahlásí pojistiteli jinou verzi nehodového děje, je problematické objektivně stanovit míru zavinění a likvidace škody se zbytečně protahuje,“ uvádí Iva Knapová.

Možným nesrovnalostem lze poměrně spolehlivě předejít okamžitým nahlášením dopravní nehody pojišťovně nebo její asistenční společnosti ještě z místa dopravní nehody. „Pokud jsou účastníci nehody seriózní a oba sdělí pojistiteli shodnou verzi nehodového děje, proběhne likvidace pojistné události rychle i přes nepřesnosti v záznamu o dopravní nehodě,“ uzavírá Iva Knapová.

V čem řidiči při vyplňování záznamu o nehodě nejčastěji chybují:

§    zaškrtnutí správného políčka v části 12. OKOLNOSTI NE­HODY

§    správném vyznačení nákresu nehody v okamžiku střetu (to znamená vyznačit vozidla i jízdní pruhy, přednost v jízdě na křižovatce – dopravní značky, zakreslit skutečnost, zda vozidlo dávalo znamení o změně směru jízdy a podobně)

§    uvést vlastní poznámky do pole 10, které jsou důležité k objasnění nehodového děje

V příloze naleznete i příklady spávného a nesprávného vyplnění záznamu o dopravní nehodě. Celý postup pak na webových stránkách ČSOB Pojišťovny. http://www.csob­poj.cz/produk­ty/pojisteni-vozidel/dopravni-nehoda.htm?ut­m_medium=cpc&ut­m_source=google&ut­m_campaign=nvk_nvk±+p­ovinne+ruceni+S_ne­hody&utm_conten­t=nehody

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).