Hlavní navigace

Základní parametry státního rozpočtu České republiky na rok 2006 a harmonogram dalšího postupu

Návrh státního rozpočtu na rok 2006 je předložen tak, aby zajišťoval splnění parametrů deficitu veřejných rozpočtů z Konvergenčního programu ve výši 3,8 % HDP dle metodiky ESA 95, a aby byl dodržen schodek státního rozpočtu schválený vládou ve střednědobém rozpočtovém výhledu na roky 2006 a 2007, pro rok 2006 ve výši -76,4 mld. Kč v metodice sestavování státního rozpočtu.

Sdílet

V pátek 8.7.2005 odeslal ministr financí do Vlády výše uvedené rozpočtové limity celkových příjmů a celkových výdajů kapitol a státních fondů pro příští rok. Na program jednání vlády by měl být tento návrh zařazen tuto středu 13.7.2005. Do 5 dnů po schválení vládou ministerstvo financí rozepíše schválené limity příjmů a výdajů na rok 2006 kapitolám státního rozpočtu a.státním fondům. Do 8. srpna 2005 pak předloží správci kapitol Ministerstvu financí podrobné rozpočty svých kapitol a státních fondů na rok 2006. Do konce srpna ministerstvo financí zpracuje kompletní návrh státního rozpočtu a vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2006 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2007 a 2008 poslanecké sněmovně do 30.9.2005.

Odhadované příjmy se opírají o aktuální makroekonomickou predikci z dubna letošního roku a plnění daňových příjmů v roce 2004. Základní makroekonomické ukazatele pro příští rok jsou následující: růst HDP 4,1 %, průměrná míra inflace 2,2 % a nezaměstnanost 9,7 %. Aktualizovanou makroekonomickou predikci vydá ministerstvo financí v poslední dekádě července. Index růstu celkových příjmů státního rozpočtu 2006/2005 činí 3,1 %.

Celkové výdaje vzrostou oproti letošnímu roku o 2 %. V odhadovaných sociálních výdajích tvoří největší položku výdaje na důchody, které se rozpočtují pro rok 2006 ve výši 261,1 mld. Kč, tj. o 15,5 mld. Kč (o 6,3 %) více než je schváleno ve státním rozpočtu na rok 2005. Výdaje zahrnují dopady valorizace důchodů k 1.1.2006 ve výši cca 8,4 mld. Kč k udržení relace důchodu vůči mzdě na 40 %.

U platby státu za nevýdělečně činné osoby do veřejného zdravotního pojištění se promítá meziroční zvýšení o 2,3 mld. Kč za účelem stabilizace a posílení zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Odhad výdajů na dávky nemocenského pojištění ve výši 32,1 mld. Kč je založen na předpokladu dalšího mírného snižování nemocnosti v důsledku legislativně zakotvených změn v konstrukci nemocenských dávek.

Výdaje na výzkum a vývoj jsou uvažovány pro rok 2006 ve výši 18,2 mld. Kč, tj. 0,6 % HDP. Meziročně dochází k nárůstu o 1,7 mld. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).