Hlavní navigace

Základní parametry návrhu státního rozpočtu na rok 2005

Ministerstvo financí při sestavování návrhu rozpočtu vycházelo z návrhu rozpočtů jednotlivých kapitol.

Sdílet

Nárůstu příjmů i výdajů SR o 9,6 mld. Kč je způsoben především zapojením příjmů z rozpočtu EU (7,7 mld. Kč) na financování společných programů (současné zvýšení příjmů i výdajů z tohoto titulu umožňují rozpočtová pravidla). Zapojením výnosů z dividend společnosti ČEPS, a.s. za rok 2003 a 2004 ve výši 1,0 mld. Kč a ve výdajové straně rozpočtu zvýšení výdajů o 1,0 mld. Kč na nákup akcií podle usnesení vlády k záměru nabytí 34 % podílu na základním kapitálu společnosti ČEPS od společnosti ČEZ, státem. Zvýšení příjmů z alikvótních úrokových výnosů při emisích státních dluhopisů o 0,5 mld. Kč a jejich vyplácení.

Ministerstvo financí v průběhu sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2005 nijak nezměnilo odhad daňových příjmů.

Souhrnné bilance státního rozpočtu
Ukazatel v mld. Kč Schválený státní rozpočet na rok 2004 Návrh SR 2005 rozpis správcům kapitol 21.7.2004 vlivy Návrh SR 2005 po vlivech pro jednání vlády 8.9.2004
Celkové příjmy SR 754,1 814,0 9,6 823,6
Celkové výdaje SR 869,1 908,0 9,6 917,6
Z toho: výdaje na úhradu ztráty ČKA 19,0 0,0 0,0
Saldo SR celkem  –115,0  –94,0 0,0  –94,0
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).