Hlavní navigace

Za první čtvrtletí roku 2003 Česká spořitelna meziročně zdvojnásobila konsolidovaný čistý zisk na 1,8 mld. Kč (IFRS)

Sdílet

Za první čtvrtletí 2003 Česká spořitelna vykázala neauditovaný konsolidovaný čistý zisk po menšinových podílech ve výši 1,82 miliardy korun podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS, dříve IAS). Výsledek představuje meziroční nárůst o 92 %, proti konsolidovanému čistému zisku 0,94 miliardy korun za srovnatelné období roku 2002.

„První čtvrtletí 2003 bylo pro banky obtížným obdobím z hlediska ziskovosti a očekáváme, že takový bude i zbytek roku 2003. Prostředí nízkých úrokových sazeb, obecně pouze mírný nárůst úvěrů a zrušení anonymních vkladních knížek spolu vytvořily nepříznivé podmínky. Přesto, Česká spořitelna v prvním čtvrtletí dosáhla dobrých výsledků a počíná si tak, aby byla úspěšná i v budoucnu,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny, Jack Stack.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2003

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2003, podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2002.
 Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 92 % na 1,82 miliardy Kč z 0,94 miliardy Kč
 Zisk před zdaněním vzrostl o 77 % na 2,61 miliardy Kč z 1,48 miliardy Kč
 Provozní zisk vzrostl o 3 % na 2,31 miliardy Kč z 2,24 miliardy Kč
 Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl o 22 % na 1,88 miliardy Kč z 1,54 miliardy Kč
 Čistý úrokový výnos poklesl o 5 % na 3,80 miliardy Kč ze 4,00 miliard Kč
 Provozní náklady vzrostly o 8 % na 3,74 miliardy Kč ze 3,47 miliardy Kč
 Bilanční suma vzrostla o 12 % na 550 miliard Kč ze 491 miliard Kč
 Klientské úvěry vzrostly o 7 % na 190 miliard Kč ze 177 miliard Kč
 Vklady klientů se zvýšily o 5 % na 423 miliard Kč ze 401 miliard Kč
 Návratnost kapitálu (ROE) vzrostla na 23,6 % z 15,1 %
 Výnosnost aktiv (ROA) se zlepšila na 1,4 % z 0,8 %
 Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) vzrostl na 61,8 % z 60,8%

HLAVNÍ UKAZATELE
Celkové provozní výnosy dosáhly za první čtvrtletí 2003 výše 6,05 miliard Kč, což je meziroční nárůst o 6 %. Nejvýznamnější podíl na výsledku měl čistý úrokový výnos, který dosáhl výše 3,80 miliard korun, což představuje meziroční pokles o 5 %. Výsledek odráží extrémní meziroční pokles úrokových sazeb na trhu, který byl tak výrazný, že jej nárůst objemu poskytnutých úvěrů nemohl zcela nahradit. Nedílná součást provozních výnosů – příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 22 % a dosáhly výše 1,88 miliardy korun především v oblasti platebního styku a úvěrových obchodů. Čistý zisk z obchodních operací se zdvojnásobil a dosáhl výše 313 miliónů korun. Zásluhu na tom mají zejména výnosy z operací s cizími měnami. Výnosy z pojišťovnictví představují 57 miliónů korun.

V meziročním srovnání vzrostly provozní náklady o 8 % a dosáhly 3,74 miliardy korun. Za zvýšením provozních nákladů stojí zvýšení odpisů o 11 % – důvodem jsou hlavně rozsáhlé odpisy hardwaru a softwaru, které souvisejí s investicemi do informačních technologií. Dalším důvodem je meziroční zvýšení personálních nákladů o 18 %, s cílem posílit konkurenceschopnost banky na trhu práce. Díky důslednému řízení výdajů poklesly ostatní administrativní náklady meziročně o 4 %.

Na čistém zisku se podílelo také kladné saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám v objemu 288 miliónů korun (proti –487 milionům za srovnatelné období roku 2002). Za výsledkem stojí jak tříleté úsilí banky o očištění úvěrového portfolia (které bylo dokončeno v červnu 2002), tak i změny v daňových zákonech. Na rozdíl od loňského prvního čtvrtletí dosáhly kladného salda (12 miliónů korun) rovněž ostatní provozní výsledky, a to zásluhou výnosů z cenných papírů v portfoliu k prodeji.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pokračoval stabilní růst objemu klientských vkladů. Nárůst o 22 miliardy Kč na 423 miliard Kč svědčí o skutečnosti, že nucená konverze anonymních vkladů nadále úspěšně pokračuje a naprostá většina převáděných vkladů zůstává v rámci finanční skupiny.

Vysokou dynamiku růstu – meziročně o 36 % – si neustále udržují úvěry obyvatelstvu, jejichž objem již překročil 60 miliard korun. Zásluhu na tomto výsledku má především široká škála poskytovaných úvěrů, které jsou aktivně nabízeny špičkově vyškolenými pracovníky: např. hypoteční úvěry pomocí programu TOP Bydlení vzrostly o 63 % na 16 miliard Kč či překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření vzrostly o 39 % na 7,7 miliardy Kč.

VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ 2003

• ČS předpokládá, že zisk za rok 2003 se meziročně zvýší o 15 – 20 %.
• Výši ROE banka očekává nad hranicí 20 %.
• Dosažení zisku i ROE je podmíněno spokojeností klientů. Česká spořitelna bude nadále investovat prostředky do zlepšování kvality a fundovanosti svých zaměstnanců, do produktů a procesů a její úspěch bude dán zlepšující se kvalitou služeb.
• Ukazatelem spokojenosti klientů a ziskovosti bude i nadále nárůst úvěrů. Hlavním cílem je výrazné zvýšení spotřebitelských úvěrů, úvěrů pro střední a malé firmy, velké korporace a města a obce.
„Česká spořitelna se zaměří na další zlepšení spokojenosti klientů,“ řekl Jack Stack. „S tím, jak se v České republice blíží hlasování o vstupu do EU, Česká spořitelna usilovně pracuje na tom, aby dosáhla svých finančních cílů a také na tom, aby napomohla svým klientům plně se účastnit očekávaného hospodářského růstu země a korvengence k EU.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).