Hlavní navigace

Wüstenrot úspěšně financuje opravy bytových domů

Stavební spořitelna Wüstenrot poskytla v roce 2003 vlastníkům bytových domů více než dvojnásobný počet překlenovacích úvěrů REVIT, které jsou určeny na financování oprav, rekonstrukcí a modernizace bytového fondu. Jednalo se především o bytová družstva a společenství vlastníků.

Částka vyplacená na úvěrech se zvýšila více než trojnásobně a průměrný objem jednoho úvěru vzrostl z 3,7 na 5,6 milionu korun. Z hlediska celkové částky poskytnutých úvěrů se stavební spořitelna Wüstenrot zařadila mezi 5 nejvýznamnějších finančních ústavů, poskytujících úvěry na opravy panelových domů. Mezi stavebními spořitelnami ji v objemu úvěrů využitých na financování oprav bytových domů patří 1. místo.
První měsíce roku 2004 nasvědčují, že překlenovací úvěry REVIT jsou odpovědí na otázku jak úspěšně vyřešit financování nezbytných oprav.