Hlavní navigace

VZP přispěje nemocným dětem na pobyt u moře

Od dnešního dne přijímají všechna přepážková pracoviště VZP přihlášky dětí na léčebně-ozdravné pobyty u Egejského a Jaderského moře. Ty jsou určeny pro vybrané skupiny chronicky nemocných dětí.

Sdílet

Všeobecná zdravotní pojišťovna je pořádá pod názvem Mořský koník. Při příležitosti 15. ročníku akce poskytuje VZP svým klientům další slevy z ceny za pobyt, a to ve výši 1 %, 3 % a 5%, podle počtu zákonných zástupců pojištěných u VZP a délky jejich pojištění. Cena třítýdenního pobytu s intenzivním léčebným efektem tak začíná již od 6 650 korun. Jedenácti turnusů letošního Mořského koníka se může zúčastnit až 4 320 dětí.

Pobytů se v roce 2008 mohou zúčastnit děti, které budou ke dni podání přihlášky pojištěny u VZP ČR, jsou chronicky nemocné některou ze stanovených zdravotních indikací a v roce 2008 dosáhnou alespoň věku 6 let (rok narození 2002) nebo v roce 2008 nejsou starší 17 let (rok narození 1991). Musí být schopny respektovat podmínky léčebně-ozdravného režimu této akce a podmínkou je, že se neléčí nebo neléčily pro žádnou ze stanovených kontraindikací.

Léčebně-ozdravné třítýdenní pobyty budou opět uspořádány ve dvou pobytových místech. V Řecku u Egejského moře je to Hotelový komplex Mare Blue, nacházející se na kontinentální části pobřeží Egejského moře u města Gerakini. Pobyty se zde budou konat poprvé. V tomto pobytovém místě se uskuteční od konce května do začátku října šest turnusů, každý s kapacitou 320 dětí. V Republice Černá Hora u Jaderského moře se konají pobyty již od roku 2004 v Hotelovém komplexu Plavi Horizont, nacházejícím se na kontinentální části pobřeží Jaderského moře poblíž města Tivat. V tomto pobytovém místě se uskuteční od začátku června do konce září pět turnusů, každý s kapacitou 480 dětí.

Celková cena pobytu na jedno dítě činí v roce 2008 pro neprázdninový turnus 27 000 Kč a pro turnus prázdninový 30 000 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování po dobu 3 týdnů v zařízení hotelového typu, letecká přeprava pro cestu tam i zpět, včetně letištních tax, transfery do místa pobytů a zpět, stravování (5× denně = snídaně, oběd, večeře a 2× svačina), dostatečný pitný režim (2,5–3 l tekutin na osobu denně), pojištění pro cestu a pobyt a úrazové pojištění, doprovod (výchovných pracovníků, zdravotníků a sportovních animátorů v každém pobytovém místě), zajištění zdravotnické péče, sportovní a materiálně-technické vybavení pobytových míst, kompletní technicko-organizační zajištění akce.

Finanční příspěvek zákonných zástupců na pobyt jednoho dítěte se sice pro rok 2008 navyšuje, ale u příležitosti konání 15. ročníku akce dostávají od VZP klienti dárek v podobě výroční bonusové slevy 1 %, 3 % nebo 5 %. Skutečná vypočtená finanční spoluúčast (tj. částka po slevě) se tak pohybuje už od 6 650 Kč po 15 840 Kč. Výpočet finančního příspěvku zákonných zástupců ovlivňuje počet zákonných zástupců pojištěných u VZP v době podání přihlášky, soustavnost doby pojištění zákonných zástupců dítěte u VZP po dobu alespoň 5 let, termín konání pobytu a volba pobytového místa, a samozřejmě výše výroční bonusové slevy – podle kategorie pojištěnců je z částky odečtena sleva 1 %, 3 % nebo 5 %.

Dítě může být k pobytu přijato pouze na základě řádně vyplněné, zákonnými zástupci podepsané a lékařem potvrzené přihlášky. Přihlášky budou přijímat jednotlivá pracoviště VZP od 14. ledna 2008 do 29. srpna 2008. (V případě kapacitní naplněnosti turnusů bude příjem přihlášek ukončen dříve.)

Přihláška je formulářem VZP ČR a zákonní zástupci ji mohou získat na internetu (www.vzp.cz) nebo na příslušné KP/ÚP, event. u lékaře, mohou si ji i okopírovat dle potřeby. Přihlášku vyplňují zákonní zástupci, registrující lékař (pediatr, praktický lékař pro dospělé) nebo specialista v ní pouze doplní některé údaje a svým podpisem a razítkem potvrdí, že dítě nemá kontraindikace, event. že je schopno za určitých podmínek třítýdenní pobyt absolvovat. Před vyplněním přihlášky je samozřejmě vhodná konzultace s ošetřujícím lékařem dítěte.

Vyplněný formulář přihlášky přinesou osobně oba zákonní zástupci (nebo osamělý rodič) na příslušnou KP/ÚP dle místa bydliště dítěte. Nemusí jít o trvalé bydliště dítěte, důležité je bydliště, kde je dítě registrováno u svého ošetřujícího lékaře. Při podání je nutno předložit průkazy totožnosti, průkazy pojištěnců zdravotní pojišťovny a event. další potřebné doklady ovlivňující stanovení ceny apod. Se zákonnými zástupci dítěte bude sepsána smlouva, kterou musí podepsat oba, pokud nejde o osamělého rodiče. Pokud se jeden ze zákonných zástupců k podpisu nemůže dostavit, je nutno, aby druhý předložil ověřenou plnou moc.

Další informace získáte na jednotlivých pobočkách VZP, emailové adrese info@vzp.cz, webových stránkách www.vzp.cz či infolince 844 117 777.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).