Hlavní navigace

Výzkumný fond AXA zahájil svoji činnost

Vědecká rada Výzkumného fondu AXA (AXA Research Fund) za předsednictví Ezry Suleimana, schvalovala 14. března 2008 rozsah činnosti fondu a procesy přidělování finanční podpory z tohoto fondu. Tato pravidla jsou k dispozici na webové stránce http://researchfund.axa.com. Jak bylo oznámeno dne 10. října 2007, Výzkumný fond AXA obdrží pětiletý rozpočet ve výši 100 mil. eur a bude řízen Vědeckou radou, jejímž předsedou je Ezra Suleiman, profesor politologie Princetonské univerzity (USA) a člen dozorčí rady společnosti AXA.

Sdílet

Aktivity finanční skupiny AXA – jakožto společensky odpovědné korporace – jsou založeny na přesvědčení, že k angažovanosti patří i to, že soukromý sektor může a musí přispívat k veřejnému financování na podporu vědeckého výzkumu. Výzkumníci i instituce mohou o podporu z Výzkumného fondu AXA zažádat na webové stránce http://researchfund.axa.com, kde jsou uvedeny podrobnosti o všech výběrových řízeních a kritériích.

Podporované oblasti výzkumu

Výzkumný fond AXA se ve své činnosti zaměří na čtyři hlavní oblasti výzkumu. Všechny přitom souvisejí s chápáním a prevencí hlavních rizik pro člověka a životní prostředí. Jednou z podporovaných oblastí je ekonomika a finance – například vyhodnocování a měření rizika, modelování chování v konfrontaci s rizikem, systémová finanční rizika a ekonomika lékařského výzkumu. Dále se bude Výzkumný fond AXA soustředit na vědní obory zabývající se změnami klimatu a souvisejícími riziky a jejich dopady; nebo dlouhověkostí, dlouhodobou péčí a rehabilitací. Do kategorie vědních oborů patří i jejich techniky jako je například sociologie moderního výzkumu a inovací. V oblastech zájmu Výzkumného fondu AXA nebude chybět ani oblast technologií či sociálních věd.

Prostředky činnosti Výzkumného fondu AXA budou rozdělovány jako :

  • Granty institucím:
  • Nadace nebo projekty: každý rok získá jedna nebo dvě výzkumné instituce grant, který, bude-li investován, vytvoří pravidelný příjem
  • Financování konkrétních kateder: každý rok budou výzkumným institucím uděleny dva až čtyři granty ve výši 250 000 eur určených k práci na konkrétních tématech po dobu 3 – 5 let.
  • Stipendia pro výzkumníky (na návrh příslušných výzkumných institucí)
  • Společnost AXA každoročně udělí 2 „Ceny AXA za inovace“, každou dotovanou částkou 250 000 eur
  • Výzkumný fond AXA udělí 30 post-doktorandských stipendií a 40 doktorandských stipendií (z toho 10 stipendií CIFRE)
  • Financování výzkumných projektů: fond každoročně přidělí celkem 6 mil. eur na inovační výzkumné projekty
  • Propagace výzkumné literatury: Výzkumný fond AXA bude přispívat ke zviditelnění práce výzkumníků tak, že bude financovat vydávání vědecké literatury, zřizování efektivních databází a podporu konání různých kongresů či konferencí
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).