Hlavní navigace

Výsledky za rok 2003: Erste Bank se opět může pochlubit výrazným růstem čistého zisku

„Hospodářský výsledek za uplynulý rok navazuje na celou řadu úspěchů dosažených za posledních šest let, během nichž se čistý zisk soustavně zvyšoval. Obzvláště hrdi jsme na skutečnost, že se nám v tak krátkém časovém období podařilo nejen dosáhnout cílů, které jsme si stanovili při vstupu na burzu v roce 1997, ale dokonce je i překonat," prohlásil generální ředitel Andreas Treichl u přiležitosti prezentace předběžných výsledků společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG za rok 2003.

Sdílet

Hlavní události roku 2003:

  • Celková bilanční suma skupiny vzrostla oproti 31.12.2002 o 6,1 % ze 121,2 mld. EUR na 128,6 mld. EUR.
  • Čistý úrokový výnos se v porovnání s rokem 2002 zvýšil o 5 %, a to z 2 463 mil. EUR na 2 586,8 mil. EUR.
  • Čistý příjem z poplatků a provizí se zvýšil o 5,5 % z 944,3 mil. EUR na 996,6 mil. EUR.
  • Provozní zisk se zlepšil o 19 % z 1 151,2 mil. EUR na 1 370,1 mil. EUR.
  • Zisk před zdaněním vzrostl o 14,6 % z 664,6 mil. EUR na 761,6 mil. EUR.
  • Čistý zisk po daních z příjmů a menšinových podílech se zvýšil o 38,4 % z 255,2 mil. EUR na 353,3 mil. EUR.
  • Návratnost kapitálu (ROE) se v roce 2003 výrazně zlepšila o jeden procentní bod na 13,7 %.
  • Poměr nákladů k výnosům se podařilo výrazně snížit na 64,2 %, což ve srovnání s 67,9% za rok 2002 znamená podstatně nižší hodnotu.
  • Ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) podle rakouského zákona o bankách (BWG) zůstal ke 31.12. 2003 beze změny na úrovni 6,3 %.
  • Zisk na akcii v roce 2003 významně vzrostl z 4,73 EUR na 5,95 EUR.

Společnost Erste Bank je s více než 11 miliony klientů přední retailovou bankou ve střední Evropě, prohlásil Treichl dále. Pečujeme o klientské vklady ve výši 20 686 mil. EUR, což je více než 21 procent celkových vkladů v tomto regionu. Našim investorům jsme v průběhu pouhých šesti let dopřáli zvýšení kurzu akcie o rovných 160 procent, přičemž jsme od roku 1997 více než zdvojnásobili zisk na akcii na 5,95 EUR a vyplatili dividendy v celkové výši 447,3 mil. EUR. V neposlední řadě jsme také výrazně zvýšili naši tržní kapitalizaci ze dvou na téměř sedm miliard EUR.

Naše efektivní spolupráce se skupinou spořitelen vykazuje rovněž úspěchy: v uplynulém roce se nám poprvé podařilo zvýšit náš tržní podíl v Rakousku co do počtu klientů z 26 na 27 procent. Jsme na naše výsledky tedy právem hrdi.

Podle představenstva bude hlavním úkolem v příštích letech jednak využití skupinových synergií ve prospěch klientů a za druhé schopnost zúročit trvale vysoký hospodářský růst ve střední Evropě ve výnosech skupiny Erste Bank. Ze současného hlediska budou přístupové země potřebovat k dosažení hospodářského standardu zemí evropské patnáctky ještě jedno nebo dvě desetiletí. A přesně tento vývoj zaručuje naší skupině vysoký ziskový potenciál, pokračoval dále Treichl. Ve všech zemích, v nichž jsme aktivní, zaujímáme v oblasti retailového bankovnictví vedoucí postavení na trhu. A přesně v této oblasti – ať už je to soukromá bytová výstavba, důchodové zabezpečení nebo financování spotřebních výdajů – se tento proces vzestupu odrazí. Jsme si jisti, že nám tento vývoj umožní využívat ziskového potenciálu regionu s vytrvalostí maratónského běžce, dodává Treichl.

Výhled do roku 2005

Vzhledem k vynikajícímu výsledku vykázanému za rok 2003, blížícímu se rozšíření Evropské unie, jež otevírá další potenciál růstu zisku v našich klientských segmentech a vzhledem k efektivnímu řízení nákladů jsme přesvědčeni, že rozhodně dosáhneme stanovených cílů na rok 2005 – čistý zisk po menšinových podílech ve výši 500 mil. EUR založený na návratnosti kapitálu (ROE) přesahujícím 16 % a poměr nákladů k výnosům na úrovni max. 62 % prohlašuje jednohlasně představenstvo.

Pro rok 2004 se opět počítá s dvoumístným nárůstem čistého zisku po menšinových podílech.

Výsledek skupiny

Výrazný růst provozního zisku o 19 % na 1 370,1 mil. EUR je výsledným efektem dvou potěšujících skutečností: na jedné straně se oproti roku 2002 podařilo zvýšit celkové provozní výnosy skupiny Erste Bank (součet čistého úrokového výnosu, čistého příjmu z poplatků a provizí, čistého zisku z obchodních operací a výsledku z pojišťovací činnosti) o 6,9 % na 3 830,9 mil. EUR. Na druhé straně došlo u všeobecných administrativních nákladů (personální náklady, ostatní administrativní náklady a odpisy z hmotného majetku) pouze k mírnému zvýšení o 1,2 % na 2 460,8 mil. EUR. Bez jednorázových nákladů ve výši 32 mil. EUR, spojených s právními změnami v důchodovém zabezpečení zaměstnanců, by se všeobecné administrativní náklady dokonce snížily o 0,1 %.

I přes tyto jednorázové náklady se poměr nákladů k výnosům výrazně zlepšil. Tato položka zaznamenala nejsilnější pokles od vstupu na burzu v roce 1997 a nyní činí pouhých 64,2 %, zatímco v roce 2002 to bylo 67,9 %. Pro srovnání: v roce 1997se tento ukazatel pohyboval ještě na úrovni 73,5 %.

U ostatního provozního výsledku došlo především díky vyšší amortizaci goodwillu a několika jednorázovým efektům v České spořitelně a Slovenské sporitelni ke zvýšení negativního salda z –80,2 mil. EUR na současných –202,1 mil. EUR.

Zisk před zdaněním vzrostl v roce 2003 o téměř 15 % z 664,6 mil. EUR na 761,6 mil. EUR.

Nárůst čistého zisku po menšinových podílech v roce 2003 o 38,4 % na 353,3 mil. EUR ukazuje, jak dobrou pozici jsme v posledních letech vybudovali na jediném rostoucím trhu v Evropě. Obzvláště hrdi jsme na to, že tohoto růstu bylo dosaženo výhradně běžnými obchodními transakcemi, prohlásil Reinhard Ortner, člen představenstva odpovědný za resort financí. Chceme, aby také akcionáři měli možnost podílet se na našem dobrém výsledku a chystáme se proto na valné hromadě navrhnout zvýšení dividendy z 1,24 EUR na 1,50 EUR (+ 21 %), dodal Ortner.

Zúročení vlastního kapitálu se v roce 2003 výrazně zlepšilo o jeden procetní bod na 13,7 %. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu v hotovosti (Cash-ROE, zúročení vlastního kapitálu bez odečtení goodwillu) se zvýšil z 15,3 % v roce 2002 na 16,6 % v roce 2003.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).