Hlavní navigace

Výsledky ČLFA za 1. kvartál 2010

[Tisková zpráva] Česká leasingová a finanční asociace dnes zveřejnila výsledky za 1. kvartál 2010. I přesto, že byly leasingové, nebankovní úvěrové a factoringové obchody i nadále ovlivněny doznívající ekonomickou recesí a s ní související stagnací investic i poklesem poptávky po spotřebitelských finančních produktech, některé nebankovní produkty zaznamenaly růst.

Sdílet

Jde především o nebankovní úvěry pro podnikatele a factoring. Zapojení členů ČLFA do našeho finančního trhu je stále významné. V 1. čtvrtletí 2010 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele do české ekonomiky nově uzavřenými obchody (vstupní dluh*) 39 mld. korun.

Leasing

Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. čtvrtletí 2010 prostřed­nictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 8,34 mld. korun. Proti 1. čtvrtletí 2009 to představuje u největších patnácti společností meziroční snížení o 19,6 %. Jelikož je podíl členských firem ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR byly v 1. čtvrtletí 2010 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 8,6 mld. korun.

V leasingu movitých věcí u nás i nadále dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím letům se v 1. čtvrtletí 2010 zvýšil podíl leasingu osobních aut na 33,8 %, snížil se podíl leasingu lehkých užitkových aut na 5,5 %, což souvisí s umožněním odpočtu DPH při pořízení osobního vozu loňskou novelou zákona o DPH. Poklesl leasing nákladních automobilů na 19,1 %. Meziročně se zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení na 31,5 %.

Členové ČLFA opět zaznamenali trvající zájem o operativní leasing, jeho podíl na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v 1. čtvrtletí 2010 28,3 %.

V 1. čtvrtletí 2010 uzavřely členské společnosti ČLFA 10 924 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků – z toho 6 209 smluv o finančním a 4 715 smluv o operativním leasingu.

„Už několik let pociťujeme přesun od leasingu k úvěrům, což je jev, který je spíše než ekonomickou recesí dán zráním české ekonomiky. V tomto směru jde o přirozený vývoj směrem ke stavu běžnému ve vyspělých zemích. Leasingová čísla tedy nelze interpretovat způsobem, že jde o pokles obchodu leasingových firem, jde o pokles daného produktu,“ uvádí Martin Kofroň, předseda představenstva ČLFA. „Posílení finančního leasingu bude především dáno vývojem poptávky po financování investic, která dnes stagnuje. Finanční leasing umožňuje financovat investici s akceptováním významně vyššího rizika, než je běžné u úvěrových produktů. Zejména těžká dopravní technika a stroje a zařízení jsou typickými komoditami, kde očekáváme udržení pozice finančního leasingu, ne-li jeho posílení.“

Spotřebitelské úvěry

Na nebankovním trhu spotřebitelských úvěrů došlo v 1. čtvrtletí 2010 v souladu s trendem omezování výdajů domácností k meziročnímu poklesu. Členské společnosti ČLFA poskytly úvěry pro osobní spotřebu ve výši 8,77 mld. korun, což představuje meziroční snížení o 13,1 %. Byly poskytovány ve formě osobních půjček (28,3 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (44,7 %) a financování v místě prodeje (27 %). V 1. čtvrtletí 2010 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 232 114 smluv o spotřebitelských úvěrech, což představuje pokles o 14,4 % oproti stejnému období loňského roku.

Úvěry pro podnikatele

Opět byl zaznamenán zvýšený zájem o využití nebankovních úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele.

V 1. čtvrtletí 2010 poskytly členské společnosti ČLFA tyto finanční služby v celkové výši (vstupní dluh*) 5 mld. korun, což představuje meziroční zvýšení o 7,4 %. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 13 380 úvěrů a splátkových prodejů, z toho 12 úvěrů na pořízení nemovitosti.

Factoring

V prvním kvartále 2010 byl opět obnoven meziroční růst factoringu. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v 1. čtvrtletí 2010 postoupeny pohledávky celkem za 22,29 mld. korun. Na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, z toho připadá 17,61 mld. korun. Proti 1. čtvrtletí 2009 to znamená u členských společností AFS ČR růst o 4,7 %. Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v 1. čtvrtletí 2010 i nadále regresní factoring s podílem 74,2 %, výše bezregresního factoringu dosáhla 25,8 %. Podíl tuzemského factoringu dosáhl v 1. čtvrtletí 2010 76,8 %, podíl exportního factoringu 21,2%, podíl importního factoringu 2 %.

* vstupní dluh = výše úvěrů poskytnutá společností k financování daného předmětu (pořizovací cena mínus akontace)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).