Hlavní navigace

VYLOUČENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ Z OBCHODOVÁNÍ

Tisková zpráva burzy č. 121 z 16. listopadu 2001

Burzovní komora na svém zasedání dne 14. listopadu 2001 rozhodla o vyloučení následujících emisí:

§ emise akcií P.I.F., ISIN CZ0008003704 s účinností od 17.12. 2001 z důvodu povolení přeměny na otevřený podílový fond. Posledním obchodním dnem bude 14. 12. 2001

§ emise podílových listů THESAURUS, ISIN CZ0008470390 s účinností od 15.11. 2001 z důvodu povolení přeměny na otevřený podílový fond. Posledním obchodním dnem bude 14.11.2001.

§ emise podílových listů PF AAA, ISIN CZ0008470358 s účinností od 15.11. 2001 z důvodu povolení přeměny na otevřený podílový fond. Posledním obchodním dnem bude 14.11.2001.

§ emise akcií IPS SKANSKA, ISIN CZ0005110155 s účinností od 21.11.2001 z důvodu rozhodnutí valné hromady společnosti o podání žádosti na zrušení registrace akcií. Posledním obchodním dnem bude 20. 11. 2001.

§ emise akcií RENTIÉRSKÝ IF 1.IN, ISIN CZ0008011509 s účinností od 17.12.2001 z důvodu povolení přeměny na otevřený podílový fond. Posledním obchodním dnem bude 14. 12. 2001.

Ing. Vladimír Ezr
zástupce generálního tajemníka
Burza cenných papírů Praha, a.s.