Hlavní navigace

Vybrané ukazatele hospodářství – květen a červen 2007

Meziroční růst průmyslové i stavební výroby v květnu zpomalil. Tempo růstu vývozu bylo opět vyšší než dovozu, obchodní bilance skončila rekordním květnovým přebytkem. Hladina spotřebitelských cen v červnu byla vyšší než v květnu, meziroční růst cen se mírně zrychlil. Míra registrované nezaměstnanosti se od konce ledna neustále snižuje.

Sdílet

KVĚTEN 2007

PRŮMYSL

V květnu rostla průmyslová výroba meziročně o 7,5 %, po očištění od sezónních vlivů o 7,9 %. V porovnání s předchozími čtyřmi měsíci se tempo růstu zmírnilo. K celkovému růstu přispěla 2,1 p.b. výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (růst odvětví o 16,7 %), 1,8 p.b. výroba dopravních prostředků a zařízení (růst odvětví o 8,7 %), dalšími 1,2 p.b. výroba a opravy strojů a zařízení (růst o 18,4 %). Produkce klesla ve výrobě základních kovů a hutních výrobků, ve výrobě koksu, rafinérském zpracování ropy a v těžbě energetických surovin. Průmyslová výroba sezónně očištěná se při meziměsíčním porovnání zvýšila o 0,1 % při růstu trendu o 0,6 %.

Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v květnu meziročně reálně o 8,6 %, po očištění od sezónních vlivů byly tržby vyšší o 9,2 %. Tržby z přímého vývozu vzrostly o 12,0 %. Podniky pod zahraniční kontrolou zvýšily tržby o 11,9 % a shodný byl i růst jejich tržeb z přímého vývozu. Podíl jejich tržeb na celkových tržbách činil v běžných cenách 60,4 %, v květnu 2006 to bylo 58,7 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob v průmyslu se meziročně zvýšil o 2,1 % (o 24,0 tisíc osob), jejich průměrná mzda v květnu ve výši 21 710 Kč byla nominálně o 7,2 % a reálně o 4,7 % vyšší než před rokem. Produktivita práce v průmyslu se zvýšila o 5,8 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích se v květnu meziročně zvýšila o 0,5 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí stoupla o 10,1 %. Nízký přírůstek nových zakázek byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou v loňském roce, zejména v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení.

V lednu až květnu se proti stejnému období roku 2006 zvýšila průmyslová produkce o 11,2 %. Tržby z průmyslové činnosti reálně vzrostly o 12,2 % a tržby z přímého vývozu o 17,6 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslu se zvýšil o 2,3 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 8,0 %, reálně o 6,0 %. Produktivita práce byla meziročně vyšší o 8,9 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba byla v květnu meziročně vyšší o 1,4 % (ve stálých cenách), po očištění od sezónních vlivů o 2,9 %. Zpomalení tempa v porovnání s předchozími měsíci bylo způsobeno zejména poklesem prací na inženýrských stavbách, tempo růstu prací na stavbách pozemního stavitelství bylo stále dvouciferné. Pokračovala intenzivní výstavba obchodních center, logistických areálů a bytů. Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci přispěla nejvíce k meziročnímu růstu stavebních prací nová výstavba, rekonstrukce a modernizace v pozemním stavitelství (6,9 p.b.). Práce v zahraničí meziročně vzrostly o více než 40 % a přispěly k růstu 1,1 p.b. Výrazně záporný byl vliv inženýrského stavitelství (- 5,8 p.b.). Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se snížila v květnu meziměsíčně reálně o 1,5 %, trend meziměsíčně klesl o 0,5 %.

Počet zaměstnanců v podnicích s 20 a více zaměstnanci se proti květnu 2006 snížil o 1,8 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 22 559 Kč a meziročně se zvýšila o 9,2 %, reálně vzrostla o 6,6 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 2,7 %, jednotkové mzdové náklady o 6,3 %.

Počet stavebních povolení v květnu byl meziročně nižší o 18,2 %. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 25,6 mld. Kč a v porovnání s loňským rokem byla poloviční. Projevil se vliv vysoké hodnoty povolených staveb z května 2006, zejména na modernizaci a rekonstrukci v energetice a na výstavbu dálnic. Byla povolena výstavba 3 535 bytů, což bylo o 8,3 % méně než v květnu 2006.

Do výkonnosti stavebnictví v lednu až květnu se významně promítlo mimořádně příznivé počasí v prvých měsících roku. Celková stavební produkce byla meziročně o 18,1 % vyšší, k růstu nejvíce přispělo pozemní stavitelství a práce v zahraničí. Počet zaměstnanců2 v podnicích s 20 a více zaměstnanci se snížil o 0,6 % a produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila v těchto podnicích o 17,7 %. Průměrná měsíční mzda nominálně vzrostla o 11,7 %, reálně o 9,6 %. Počet stavebních povolení vydaných stavebními úřady i orientační hodnota povolených staveb byly téměř shodné s hodnotami v lednu až květnu 2006.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

V květnu se zvýšil meziročně vývoz o 12,8 % a dovoz o 10,3 % (vše v běžných cenách). V důsledku posilování koruny vůči EUR a zejména vůči USD rostl vývoz i dovoz v přepočtu na eura i dolary rychleji. Obchodní bilance skončila přebytkem 6,9 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 4,7 mld. Kč. Přebytek je pro květnovou bilanci charakteristický od roku 2004, letos byl z těchto květnových přebytků nejvyšší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 33,0 mld. Kč, se státy mimo EU 27 pasivní 26,1 mld. Kč. Saldo zahraničního obchodu bylo příznivě ovlivněno zlepšením bilance v obchodě minerálními palivy a v obchodě průmyslovým spotřebním zbožím, zatímco negativně působilo nejvíce zhoršení bilance v obchodě polotovary a materiály. Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 0,6 % a dovoz stoupl o 0,9 %. Trendová složka klesla u vývozu o 0,3 %, zatímco u dovozu vzrostla o 0,7 %.

V lednu až květnu vzrostl vývoz o 16,4 % a dovoz o 14,7 %. Přebytek obchodní bilance 44,4 mld. Kč byl meziročně o 18,3 mld. Kč vyšší.

ČERVEN 2007

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

V červnu vzrostla hladina spotřebitelských cen meziměsíčně o 0,3 %, v tom ceny zboží o 0,3 % a ceny služeb o 0,4 %. Růst ovlivnilo zejména další zvyšování cen tabákových výrobků (o 2,1 %) a pohonných hmot (o 1,3 %). Nadprůměrným tempem rostly také ceny dovolených s komplexními službami, ceny ubytovacích služeb, ceny tuhých paliv, čisté nájemné v bytech s regulovaným nájemným. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 2,5 % (o 0,1 p.b. více než v květnu 2007). Na meziroční růst cenové hladiny měl největší vliv vývoj cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák, dále v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (čisté nájemné vzrostlo v bytech s regulovaným nájemným o 12,0 %) a potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny zboží úhrnem se zvýšily o 2,1 % a ceny služeb o 3,0 %. V 1. čtvrtletí vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,5 % a ve 2. čtvrtletí o 2,4 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, byla v červnu 2,1 %, tedy stejná jako v květnu.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v červnu 2007 dosáhl v ČR 2,6 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,9 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti se v červnu 2007 snížila proti květnu o 0,1 p.b. Ke konci měsíce činila 6,3 % a byla o 1,4 procentního bodu nižší než koncem června 2006. Míra nezaměstnanosti žen byla 8,0 %, mužů 5,0 %. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce dosáhl koncem června 370,8 tisíce, což bylo o 11,8 tisíce osob méně než před měsícem. Proti konci června 2006 se počet uchazečů snížil o výrazných 17,8 % a naposledy byl nižší v listopadu 1998. Počet nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých se snižoval rychleji a jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti minulému měsíci klesl o 0,6 procentního bodu na 5,0 %, před rokem dosáhl 5,5 %. Počet volných pracovních míst vzrostl na rekordní úroveň 123,3 tisíce. Na jedno pracovní místo připadly koncem června 3,0 nezaměstnané osoby v porovnání s 5,3 uchazeči v červnu 2006.

V 1. čtvrtletí činila průměrná míra registrované nezaměstnanosti 7,7 % a ve 2. čtvrtletí 6,6 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).