Hlavní navigace

Valorizace se týká také důchodů s mezinárodním prvkem

[Tisková zpráva] Valorizace důchodů od lednové splátky roku 2011 se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení.

Sdílet

U těchto důchodů se základní výměra vyplácená v dílčí výši zvyšuje pouze o poměrnou část z 60 Kč (odpovídající poměru české doby pojištění vůči celkové době). Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 3,9 % své hodnoty.

Dílčí důchod se přiznává pojištěnci tehdy, když byl pojištěn nejen v ČR, ale i v členském státě EU nebo ve státě, s nímž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (smluvní stát). Tento typ důchodu náleží v případech, kdy nárok na důchod vznikne až součtem českých a cizích dob pojištění. Po sečtení pojistných dob každý členský stát EU nebo smluvní stát přizná, vyměří a vyplácí důchod jen za dobu pojištění, kterou pojištěnec v tom kterém státě získal – tzv. dílčí důchod.

Nejdříve se stanoví výše důchodu, která by žadateli náležela, jako by veškeré doby pojištění, včetně dob oznámených cizím nositelem pojištění, k nimž lze přihlížet, byly získány podle českých právních předpisů. Jedná se o tzv. teoretickou výši. Tato teoretická výše se dílčí, to znamená, že se sníží tak, aby odpovídala poměru délky dob pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v ČR a v členském státě EU, příp. smluvním státě. Je-li souběžně vypláceno více dílčích důchodů s mezinárodním prvkem, náleží jen jedna základní výměra, a to ta vyšší.

Příklady valorizace dílčího důchodu od 1. 1. 2011:

Příklad 1: Důchodce získal 20 let doby pojištění v ČR a 5 let doby pojištění podle koordinačních nařízení nebo podle mezinárodní smlouvy, celkem 25 let doby pojištění. Valorizace se v tomto případě vypočítá:

60 x  20 / 25  = 48  zvýšení základní výměry důchodu bude činit 48 Kč měsíčně.

Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 3,9 % své hodnoty, takže např. pokud se vyplácí ve výši 1 000 Kč, zvýší se o 39 Kč.

Příklad 2: Důchodce získal 5 let doby pojištění v ČR a 20 let doby pojištění podle koordinačních nařízení nebo podle mezinárodní smlouvy, celkem 25 let doby pojištění. Valorizace se v tomto případě vypočítá:

60 x  5 / 25  = 12   zvýšení základní výměry důchodu bude činit 12 Kč měsíčně.

Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 3,9 % své hodnoty, takže pokud se vyplácí např. ve výši 200 Kč, zvýší se o 8 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).