Hlavní navigace

Valná hromada USF ČR potvrdila kontinuitu nastoupené cesty

Valná hromada Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) dne 27.3.2008 zvolila členy představenstva a kontrolní komise pro další funkční období a rovněž schválila změny stanov odpovídající koncepci dlouhodobě připravované organizační změny.

Sdílet

Volba členů představenstva zcela potvrdila správnost aktuálního směřování Unie a celkové strategie realizované v uplynulých dvou letech k dosažení stanovených cílů – všichni dosavadní členové představenstva byli ve své funkci jednomyslně potvrzeni a budou pokračovat v jejím výkonu i v následujících dvou letech. Jmenovitě se jedná o tyto zástupce členských společností:

  • Ing. Igor Bielik (MONECO, spol. s.r.o.)
  • Ing. Michal Pyšík (AWD Česká republika, s.r.o.)
  • Mgr. Bohdan Žáček
  • Ing. Michal Bauer (F E D S s.r.o.)
  • Zdeněk Čihák (1. Vzájemná poradenská, a.s.)

Představenstvo bylo dále rozšířeno o dva nové členy:

  • Ing. Marka Janštu (KZ FINANCE, spol. s.r.o.)
  • Ing. Jiřího Šindeláře

Ing. Marek Janšta, ředitel a jednatel společnosti KZ FINANCE, spol. s.r.o., své zvolení do představenstva USF komentuje následovně: „Zvolení do představenstva chápu jako ocenění mé dosavadní práce v Radě i pracovních komisích Unie i jako závazek pro pokračování svých aktivit na půdě Unie. I v představenstvu bych rád působil především v oblasti legislativy investic a investičního zprostředkování, protože je to oblast, která mě dlouhodobě zajímá.“

Ing. Jiří Šindelář, dosavadní sekretář USF, dodává: „Členství v představenstvu pro příští funkční období je pro mne osobně velkou ctí a výrazným oceněním mé dosavadní práce pro USF. Ve své nové funkci bude mou přirozenou doménou oblast interní organizace USF, komunikace s partnery a rovněž koncepce a koordinace propagačních aktivit v souladu s vedením komise pro média a marketing Unie.“

Obsazení kontrolní komise, tedy dozorčího orgánu Unie, charakterizuje rovněž výrazná kontinuita s dosavadní činností. Jejími členy budou: Milan Růžička (INTERLIFE s.r.o.), Ing. Pavel Matoušek (Broker Consulting, a.s.), Ing. Oldřich Chmelík (AWD Česká republika, s.r.o.) a nově též Miroslav Nevěděl (M.S.QUATRO, s.r.o.) a Václav Pipek (Olymp 2002, a.s.).

Cílem organizačních změn je především další zefektivnění komunikačních a rozhodovacích procesů směřující k podstatnému zvýšení akceschopnosti Unie. Ing. Igor Bielik za představenstvo USF pak shrnuje její podstatu takto: „Schválená změna je součástí širší transformace USF a zahrnuje komplex dílčích změn jak v organizační, tak v normativní oblasti, včetně posílení kontrolní funkce – tedy zvýšení počtu členů představenstva a zejména kontrolní komise. Jejich zásadním kritériem přitom je zachování základních principů a hodnot USF: demokratičnosti rozhodování a komunikační otevřenosti. Oba tyto principy jsou navrženými změnami dále posíleny o čemž svědčí i hlasování, které jednomyslně podpořilo předložené návrhy.“

Valná hromada dále schválila nové priority pro činnost USF v následujícím roce spočívající zejména ve výrazné extenzi mediálních, odborných a připomínkových aktivit směrem k tržnímu prostředí i regulatorním orgánům finančního trhu. Rozvoj v těchto oblastech reflektují i schválené rozpočtové priority Unie pro rok 2008 a navržený způsob užití kumulovaného přebytku hospodaření. Závěrem je možno konstatovat, že všichni účastníci VH USF jednoznačně deklarovali výraznou spokojenost s dosavadním fungováním Unie a zejména s výsledky, kterých se podařilo ve druhém roce její existence dosáhnout.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).