Hlavní navigace

Valná hromada ČSOB schválila návrh podmínek pro odkup podílů minoritních akcionářů

Valná hromada ČSOB dnes rozhodla o přechodu akcií ČSOB ve vlastnictví minoritních akcionářů na hlavního akcionáře společnosti – KBC Bank NV. Schválená výše protiplnění, které bude vyplaceno minoritním akcionářům ČSOB, činí 36 298 Kč za jednu akcii ČSOB. Protiplnění, které navrhl hlavní akcionář KBC, bylo ověřeno znalcem a jeho adekvátnost prozkoumána a schválena dozorem nad kapitálovým trhem v ČR, Českou národní bankou.

Sdílet

Valná hromada dále schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku Banky a jejích dceřiných společností k 31.12.2006 podle Mezinárodních standardů (IFRS ve znění přijatém Evropskou unií). Potvrdila tak, že Skupina ČSOB hospodařila s konsolidovaným ziskem náležejícím akcionářům Banky ve výši 9,543 mld. Kč. Účetní závěrky byly prozkoumány auditorskou firmou Ernst and Young a její výrok k nim je bez výhrad.

Valná hromada dále schválila personální změny, k nimž došlo od poslední řádné valné hromady: ve funkci řádného člena dozorčí rady schválila Henrika Georgese Adolphe Gerarda Soeteho

Ve funkci řádného člena představenstva schválila Hendrika (Rika) Scheerlincka, který v průběhu roku (27. 9. 2006) nastoupil do této pozice se zodpovědností za finanční řízení a schválila rovněž opětovnou volbu Phillippa Moreelse členem představenstva v dalším, pětiletém funkčním období

Valná hromada také schválila odměny osobám, které byly členy představenstva a dozorčí rady od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006 v celkové výši 291 000 000 Kč. Z rozhodnutí Valné hromady zůstává nekonsolidovaný čistý zisk Banky ve výši 7,577 miliard Kč nerozdělen.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).