Hlavní navigace

V roce 2005 rostla Winterthur pojišťovna téměř dvacetkrát rychleji něž trh

Rok 2005 byl pro Winterthur pojišťovnu velmi pozitivní, když objem předepsaného pojistného přesáhl 1,5 miliardy korun a meziročně se tak zvýšil o téměř 28 %. Celý pojišťovací trh přitom rostl v oblasti životního pojištění dokonce jen o 1,6 %. Winterthur penzijní fond v roce 2005 posílil svou pozici největšího fondu na trhu dle spravovaných aktiv s více než 26 miliardami korun pod správou.

Sdílet

Winterthur pojišťovně v roce 2005 výrazně narostl objem předepsaného pojistného. To se meziročně zvýšilo o 28 % a ke konci roku 2005 představovalo sumu 1,6 miliardy korun (ke konci roku 2004 činilo 1,2 miliardy korun).

„Na zvýšení předepsaného pojistného se v loňském roce podílel především nárůst jednorázově placeného pojistného. Zájem klientů se přitom koncentroval především na investiční životní pojištění,“ řekl generální ředitel Winterthur pro ČR a SR Petr Žaluda. „V porovnání s celým trhem rostla Winterthur pojišťovna vloni téměř dvacetinásobně, růst trhu v segmentu životního pojištění byl podle údajů České asociace pojišťoven jen 1,6 %,“ zdůraznil Petr Žaluda.

Trendem, který se projevil v loňském roce, bylo posílení spolupráce se zaměstnavateli v oblasti příspěvků na životní pojištění. Meziročně se počet smluv o životním pojištění, na něž přispívá zaměstnavatel, zvýšil o 86 %. „Jde o velmi důležitý trend. Zaměstnavatelé poté, co se naučili využívat příspěvků na penzijní připojištění, v posledních dvou letech stále silněji objevují také výhody příspěvků na životní pojištění. Firmy jej využívají především u manažerů a výrazný nárůst ukazuje, že jde o stále oblíbenější benefit, jehož role bude i nadále růst,“ komentoval vývoj Petr Žaluda.

Celkový počet smluv u Winterthur pojišťovny meziročně vzrostl o 3 %dosáhl tak ke konci roku 2005 počtu téměř 87 tisíc. Výrazně vzrostl také objem aktiv pod správou pojišťovny – o 32 % na 4,1 miliardy korun.

Winterthur pojišťovně se díky rostoucímu zájmu klientů o životní pojištění dlouhodobě daří zvyšovat také svoji profitabilitu, když v roce 2005 dosáhla zisku 165 milionů korun (v roce 2004 zisk činil 118 milionů korun, v roce 2003 pak 10 milionů korun).

Winterthur penzijní fond v roce 2005 opět potvrdil pozici jedničky českého trhu dle objemu spravovaných aktiv. Celkový objem aktiv pod správou fondu k 31. prosinci 2005 činil 26,3 miliardy korun, tedy o 13 % více, než na konci roku 2004.

„Na růst objemu spravovaných aktiv měly hlavní vliv dva faktory: vysoký průměrný příspěvek účastníků, jenž dosahoval 584 Kč měsíčně a nárůst počtu smluv, na něž přispívají zaměstnavatelé,“ vysvětlil Petr Žaluda.

Celkový počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele přesáhl ke konci roku 192 tisíc (meziroční nárůst o 5 %). Spolupráce se zaměstnavateli je dlouhodobou prioritou Winterthur penzijního fondu – celkově spolupracuje fond s více než dvěma tisícovkami firem.

Počet klientů penzijního fondu se udržel na úrovni mírně nad šesti sty tisíci. Celkový zisk fondu za rok 2005 představoval 1048 milionů korun a zaznamenal tak meziroční nárůst o 25 % (zisk za rok 2004 činil 767 milionů korun). Na růst zisku působil zejména pozitivní vývoj kapitálových trhů.

Důležitou událostí byl pro obě společnosti Winterthur jejich re-branding, který byl oficiálně oznámen v září 2005. Od 1. ledna 2006 se společnost přejmenovala z původního Credit Suisse Life & Pensions na Winterthur. Učinila tak s cílem dále posílit svůj profil, zjednodušit strukturu a podpořit konzistentní globální přítomnost na trhu. „V regionálním měřítku přinese re-branding ještě užší spolupráci v rámci Winterthur Group. To umožní kooperaci při přebírání a sdílení zkušeností a know-how, např. při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,“ řekl Petr Žaluda.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).