Hlavní navigace

V pondělí vyjede za mladými lidmi opět Preventivní vlak bezpečné železnice

Nehody na přejezdech, úrazy elektrickým proudem z troleje o napětí až 25 000 voltů nebo zachycení člověka vlakem na širé trati i přímo v železniční stanici. Takových neštěstí je stále hodně, lidé při nich umírají naprosto zbytečně a statistiky hovoří jednoznačně: velmi rizikovou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 13 do 19 let.

České dráhy, Policie ČR, BESIP – Ministerstvo dopravy a Drážní inspekce tak vypravují ve spolupráci s Libereckým a Ústeckým krajem speciální preventivní vlak, do kterého zvou studenty středních škol i veřejnost na promítání krátkých filmů a spotů s bezpečnostní tématikou a na diskusi s odborníky.

  • Liberec – pondělí 3. března – úterý 4. března 2008
  • Česká Lípa – středa 5. března 2008
  • Děčín – čtvrtek 6. března 2008
  • Ústí nad Labem západ – pátek 7. března 2008

„Poprvé jsme vypravili Preventivní vlak loni v září do Ostravy, Brna a Prahy a ohlas ze strany škol byl obrovský, sami učitelé chtěli, aby vlak přijel znovu, aby přivedli ještě další třídy,“ říká koordinátor projektu za ČD Jiří Ješeta. „Tento netradiční způsob komunikace s mladými lidmi, kdy nechceme říkat, to nedělej, to nesmíš, ale přímo ukázat v prostředí železnice, jak může mladý člověk skončit, když si nedá pozor, je velmi účinný.“

Ve vlaku návštěvníci uvidí, jak se chovat na přejezdech a dopady toho, když řidiči poruší pravidla hry právě tam, následky střetu vlaku s člověkem, srovnání brzdné dráhy vlaku a auta, crashtest srážky lokomotivy s automobilem, následky popálení člověka vysokým napětím pod trolejí i nezodpovědný hazard mladých lidí.

Preventivní vlak tvoří speciální kinovůz a výstavní salonní vůz. V kinovoze bude pro návštěvníky připraveno půlhodinové promítání filmů na téma bezpečnosti (především na železnici) z dílny partnerů projektu. V salonním voze pak výstava se stejnou tématikou a především diskuse s odborníky, kteří mají připraveny další informace.

  • Každý den od 8:00 do 14:00 mohou přijít do Preventivního vlaku studenti i veřejnost.
  • Vstup je zdarma, veškeré náklady na tuto preventivní akci nesou organizátoři projektu.
  • Přes 2 000 mladých lidí navštíví program během jediného týdne.

„Stále se opakují stejné nešťastné události, kdy mladý člověk vyleze na střechu odstaveného vagonu a neuvědomí si, že je přímo pod trolejí. Stále nejsou u přejezdů řidiči opatrní a stává se, že vjíždí přímo pod vlaky. Musíme o tom mluvit právě s mladými lidmi,“ dodává Robert Drozda z Drážní inspekce a Zuzana Ambrožová, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy, doplňuje: „Dodržování pravidel na silnici i na železnici má smysl. Proto je třeba neustále připomínat nebezpečí, která při porušování těchto pravidel hrozí. Jde při tom o hodně – o život nebo trvalou invaliditu! Prostřednictvím tohoto projektu chceme apelovat na všechny, kteří zbytečně a neuváženě riskují.“

Nově se k projektu připojuje také Policie ČR, která se zaměří na další nebezpečí, se kterými se občané v blízkosti nádraží i přímo v prostředí hromadného dopravního prostředku mohou setkat. Vzhledem ke stále se zvyšující drobné majetkové kriminalitě připravili policisté z preventivně informačních skupin krátký program na téma: „Kapesní krádeže, Nenechávejte své osobní věci při cestách bez dozoru, Nástrahy a nebezpečí v nádražních halách, Zabezpečení vozidla před nádražím“ a další. V souvislosti s uvedenou problematikou budou návštěvníkům k dispozici nejen informace od přítomných policistů, ale také nejrůznější informační tiskoviny s doporučujícími preventivními radami.

„Nehody na přejezdech a úrazy elektrickým proudem z troleje o vysokém napětí, jsou ve většině případů tragické. Velmi vítáme aktivitu Českých drah a jejich partnerů. Akci Preventivního vlaku bezpečné železnice v Libereckém kraji podporujeme a doufáme, že přispěje k větší bezpečnosti, zejména u rizikové skupiny mladých lidí,“ říká Vladimír Richter, člen Rady Libereckého Kraje pověřený vedením resortu dopravy. „Program je poutavý a velmi zajímavý. Doporučujeme všem školám v našem kraji, aby se akce zúčastnily a věříme, že nejde o poslední akci tohoto druhu u nás.“

„O tom, že akce Preventivní vlak má značný smysl, určitě není pochyb. Cením si toho, že v našem kraji se na projektu spolupodílí i Policie ČR,“ doplňuje hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. „Preventivnímu vlaku to jistě přidá na atraktivnosti a také pozitivní dopad na chování mladých lidi bude určitě větší. Vážím si toho, že můžeme při organizaci této akce pomoci.“