Hlavní navigace

V květnu již rekordy nepadaly

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu vzrostly v květnu meziměsíčně reálně o 0,6 %. Meziročně se zvýšily o 7,1 %, bez sezónního očištění o 6,3 %. Rozhodující podíl na meziročním přírůstku celkových tržeb měly specializované prodejny potřeb pro domácnost, ostatního nepotravinářského zboží a nespecializované prodejny s převahou potravin. Tržby za ubytování a stravování se v květnu zvýšily o 0,3 %.

Sdílet

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě (OKEČ 52) v květnu meziměsíčně reálně vzrostly o 0,6 %, což byl stejný růst jako za posledních 12 měsíců, ale o 0,1 p.b. nižší než za předchozí 3 měsíce. Za potraviny se v květnu tržby zvýšily o 0,7 % a za nepotravinářské zboží o 0,5 %. Trendová složka vzrostla o 0,5 %, což bylo o 0,1 p.b. méně než za posledních dvanáct měsíců a rovněž i za předchozí tři měsíce.

Meziročně po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny vzrostly tržby reálně o 7,1 %, tj. stejně jako v dubnu. Ačkoli byl letos i loni v květnu stejný počet pracovních dní, byl růst po očištění pouze o pracovní dny rozdílný oproti růstu sezónně neočištěných tržeb (neočištěné tržby rostly jen o 6,3 %, očištěné o 7,4 %). Je zde souvislost s tím, že letos připadly květnové svátky na úterky. Právě tento den v týdnu vyhodnocuje model pro očišťování tržeb jako nejsilnější prodejní dny pro nepotravinářské zboží ve specializovaných prodejnách, které mají na současný vývoj tržeb v maloobchodě největší vliv. Nejsilnějšími prodejními dny pro potraviny, kam spadají i obchodní řetězce, jsou pátky.

Sezónně neočištěné tržby za nepotravinářské zboží vzrostly meziročně o 7,8 % a za potraviny o 4,0 %. K celkovému růstu přispěly nejvíce specializované prodejny elektroniky, elektrických přístrojů, stavebnin, nábytku a dalšího zboží pro domácnost, ostatního nepotravinářského zboží a nespecializované prodejny s převahou potravin. Nejrychleji rostly tržby v prodejnách potřeb pro domácnost, dále pak v prodejnách textilu a obuvi a ostatního nepotravinářského zboží (tabulka č. 3).

V členění podle velikostních skupin se v maloobchodě zvýšily nejvíce tržby v podnicích s 50 až 99 zaměstnanci (o 9,4 %). Podniky s počtem 20 až 49 zaměstnanců vykázaly růst o 7,6 %, se 100 a více zaměstnanců o 7,0 % a s 0 až 19 zaměstnanců o 5,1 %.

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 101,4 %. Ceny vzrostly v prodejnách potravin, a to ve specializovaných i nespecializo­vaných (o 5,3 %, resp. o 4,3 %), dále v prodejnách drogistického, farmaceutického a kosmetického zboží (o 2,9 %), ve stánkovém a ostatním prodeji provozovaném mimo prodejny (o 1,5 %) a v nespecializo­vaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 1,1 %). Naopak v prodejnách ostatního nepotravinářského zboží se ceny snížily o 2,7 %, v zásilkovém obchodě o 1,4 %, za použité zboží o 1,3 %, potřeby pro domácnost o 0,9 % a za textil a obuv o 0,5 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem klesly v květnu sezónně očištěné tržby v maloobchodě v EU 27 reálně meziměsíčně o 0,1 %, meziročně po očištění o pracovní dny naopak vzrostly o 1,8 %. Z členských států, za které byla data dostupná, rostly tržby v Lotyšsku o 24,3 %, v Litvě o 16,5 %, v Estonsku o 15,2 %, na Slovensku o 9,9 %, v Polsku o 8,4 %, v Bulharsku o 6,7 %, ve Švédskuo 5,6 %, ve Finsku o 5,1 %, ve Spojeném království o 4,0 %, ve Španělsku o 3,4 % a ve Slovinsku o 0,6 %. Snížily se v Lucembursku o 9,9 %, v Dánsku o 2,2 %, v Německu o 1,9 %, v Portugalsku o 1,4 %, v Belgii o 1,3 % a v Rakousku o 0,3 %.

V motoristickém segmentu (OKEČ 50) se sezónně neočištěné tržby zvýšily meziročně reálně o 8,6 %, v tom za prodej a opravy motorových vozidel o 12,3 % a za prodej pohonných hmot o 2,5 %.

V maloobchodě včetně motoristického segmentu (OKEČ 52 + 50) vzrostly sezónně očištěné tržby meziměsíčně reálně o 0,8 % a sezónně neočištěné tržby meziročně o 7,0 %.

Růst tržeb v odvětví ubytování a stravování (OKEČ 55) se v květnu ve srovnání s předchozími měsíci letošního roku zpomalil. Sezónně neočištěné tržby se zvýšily meziročně reálně o 0,3 %, v tom ve stravovacích zařízeních o 0,9 %, zatímco v ubytovacích zařízeních klesly o 1,0 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).