Hlavní navigace

USF: Závěr roku 2008 ve znamení útlumu

Členské subjekty Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) zprostředkovaly v závěrečném kvartálu loňského roku finanční produkty celkem za 2 969 200 tis. Kč. Za celý rok 2008 tak činil zprostředkovaný obrat celkem 12 207 705 tis. Kč. Zatímco na mezikvartální bázi tak došlo k relativnímu poklesu o 2,99 %, z pohledu celého roku došlo naopak k nárůstu zprostředkovaného obratu o 1,59 %.

Sdílet

Jestliže v průběhu druhé poloviny roku 2008 došlo k projevům tržních ochlazení i v sekundární oblasti finančního zprostředkování a poradenství v relativně izolované míře, v závěru roku se již tento prudký vývoj projevil naplno. U investičních produktů tak došlo oproti předchozímu kvartálu ke snížení zprostředkovaného obratu o 10,46 %, meziročně došlo k poklesu dokonce o 11,25 %. Hypoteční úvěry, jakožto produkt velmi citlivý na vývoj makroekonomického fundamentu, pokračovaly v sestupném trendu: o 21,88 % mezikvartálně a o 20,64 % meziročně. Naopak vzhledem k nejistým očekáváním zřejmě vzrůstá význam zajištění: životní pojištění bylo zprostředkováno v objemu o 12,96 % mezikvartálně a 12,61 % meziročně vyšším.

Ing. Jiří Šindelář, výkonný manažer USF, komentuje aktuální vývoj takto: Za určitým způsobem typický považujeme vývoj v oblasti hypoték občanů. Zde se navzdory nepříznivému vývoji naplno projevuje profesionalita poradců společností sdružených v USF, když s výjimkou třetího kvartálu 2008/2007 byl meziroční rozdíl objemu úvěrů, v porovnání s celým trhem, vždy ve prospěch našich členů (viz. graf níže), v prvním kvartále došlo dokonce k meziročnímu nárůstu. Podobná relace nemusí být vždy pravidlem, nicméně větší stabilita zvláště v této oblasti je určitou odpovědí na kritiku „nestability“ externí distribuce. Vždyť v právě vysoce turbulentních hypotečních úvěrech se členové USF pohybovali v mnohem stabilnějších číslech, než celý bankovní trh.

Oproti vlastním obratovým ukazatelům jsem svědky zajímavého vývoje u počtu sjednaných smluv. Zde sice došlo ke snížení počtu smluv u investic o 1,24 % a ke zvýšení u pojistných produktů o 16,34 % (oproti třetímu čtvrtletí), paradoxem je však nárůst počtu sjednaných hypotečních úvěrů o 5,69 %. Z tohoto rozporu lze usoudit jediné: dochází ke snižování průměrného objemu hypotečního úvěru.

Pokud jde o další strukturální charakteristiky, počet spolupracovníků (PPZ) členské základny USF ČR se v průběhu závěrečného čtvrtletí 2008 zvýšil o 7,69 % na 2716 osob, přičemž počet pracovníků s vyšší kvalifikací (vázaní zástupci) se zvýšil o 1,82 % na celkových 51,48 %. Vývoj produktivity jednotlivých pracovníků členů USF víceméně následoval obratové ukazatele, jak indikuje i níže uvedený graf.

Sečteno a podtrženo, dopady negativního vývoje se finančně-poradenským subjektům zřejmě nevyhnou. Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, komentuje budoucí perspektivy oboru takto: Jsme svědky projevů nastupující ekonomické recese na finančně poradenský trh v ČR. Nemá smysl komentovat parciální údaje, je nicméně třeba si uvědomit, že jsou to právě finanční poradci, kteří jsou koncovým prvkem s klíčovou odpovědností za komunikaci s klientem. Těžiště skutečné poradenské práce se v dnešní době zřejmě mění, je potřeba klást zvýšený důraz na citlivou komunikaci v oblasti investic, kde hrozí potenciálně největší chyby v emotivním chování zákazníků. USF ČR a její členské společnosti aktuální situaci sledují a mohu s potěšením konstatovat, že na nadcházející výzvy bychom měli být dobře připraveni.

Celkově zprostředkovaný obrat (tis. Kč)
Investice: 622 085
Životní pojištění: 211 570
Hypoteční úvěry: 1 428 831

Celkový počet smluv (ks)
Investice: 4 722
Životní pojištění: 17 143
Hypoteční úvěry 1 002

Počet zprostředkovatelů
Počet PPZ: 2 716
Počet IZ2/VZ: 1 398

Produktivita zprostředkovatelů (tis. Kč/poradce)
Investice: 445
Životní pojištění: 78
Hypoteční úvěry: 526

Celkově zprostředkovaný obrat – historicky (tis. Kč)
Investice: 8 768 100
Životní pojištění: 8 321 938
Hypoteční úvěry: 28 125 633

O Unii

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) vznikla v červnu roku 2006. Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy Unie jsou společnosti Allfin PRO, ARGOS PZS, AWD, Broker Consulting, Broker Trust, F E D S, FICHTNER, INTERLIFE, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, Olymp2002 a 1. Vzájemná poradenská. Členové Unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou Unie prosazuje, je odpovědnost zprostředkova­telských sítí za jednání svých poradců.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).